De actie 'Red jongeren van de strijd' heeft tot nu toe ruim 37.000,- opgebracht. "We zijn enorm blij dat we met dit bedrag 660 jongeren in Oost-Congo met een opleiding een alternatief konden bieden voor rebellenlegers."

Medewerker Anki van Bruggen bezocht de programma's in Zuid-Kivu. "De situatie daar is schrijnend. Ik was geraakt door de verhalen die ik hoorde, maar ook door de veerkracht en positiviteit van de inwoners. Wat is het bijzonder dat lokale leiders zo betrokken zijn bij het programma en zomaar landbouwgrond beschikbaar stellen voor de jongeren. Een enorm groot gebaar! Eén leider vertelde: 'We hebben er álles voor over om jongeren uit de handen van rebellen te houden.' Ik ben dankbaar dat mensen in Nederland de jongeren in Congo niet vergeten en hen helpen om, in de chaos die er is, een toekomst op te bouwen. Ik heb met eigen ogen gezien dat we op die manier écht verschil kunnen maken in een situatie die uitzichtloos lijkt."

Afgelopen jaar werden 660 jongeren in Zuid-Kivu getraind in moderne landbouwtechnieken: van het klaarmaken van de grond tot en met de verwerking van de oogst. Ook leerden ze ondernemerschapsvaardigheden om zelf een bedrijfje mee op te zetten. Met resultaat! De opbrengst per hectare stijgt en jongeren verdienen meer per landbouwseizoen. Doordat de jongeren samen sparen in zelfhulpgroepen, kunnen ze gemakkelijker een lening afsluiten en dat gebruiken om in hun bedrijf te investeren.

Veel jongeren in Zuid-Kivu hebben geen andere keuze dan zich aansluiten bij een rebellenleger. In het oosten van Congo wordt nog altijd gevochten tussen verschillende gewapende groeperingen en het Congolese leger, onder meer om toegang tot de mijnen waar goud en andere waardevolle stoffen worden gedolven. In het projectgebied was 86 procent van de jongeren werkloos, wat reden was voor Red een Kind om er een programma te starten. 

Meer weten? Lees de volledige rapportage met daarin de resultaten en uitdagingen in het afgelopen jaar. 

 


Terug naar overzicht