Honderden kinderen in Syrië geholpen

 

Na de hevige aardbevingen in Syrië en Turkije begin 2023 schoot het Christelijk Noodhulpcluster, waar Red een Kind ook deel van is, te hulp. Inmiddels is het een alweer bijna een jaar geleden dat we jouw steun vroegen en we vertellen graag meer over de hulp die het Christelijk Noodhulpcluster nu biedt in Syrië.

Na de aardbevingen was er dringend behoefte aan alle soorten noodhulp. In Syrië, een land dat al verscheurd was door oorlog, bood het Christelijk Noodhulpcluster op verschillende manieren hulp aan:

Pakketten uitdelen voor baby’s
Vanuit buurtcentra deelden we pakketten voor baby’s uit met daarin luiers, shampoo, zeep, een handdoek, dekens en kleren. We richtten ons hierbij in het bijzonder op kwetsbare huishoudens (bijvoorbeeld eenoudergezinnen, grote families met een laag inkomen of gevluchte gezinnen). Tot nu toe ontvingen de ouders van 156 kinderen zo’n pakket. Het doel is om nog 244 pakketten uit te delen.

Mentale ondersteuning
Een team van professionals verleende mentale steun aan 1.091 kinderen en 639 ouders. Dit deden ze op verschillende manieren. Zo waren er tien sessies waarin deelnemers leerden hoe ze de heftige gebeurtenissen kunnen verwerken, maar waarin ook ruimte was om te praten over wat ze meegemaakt hebben. Daarnaast organiseerde het Christelijk Noodhulpcluster sportwedstrijden en werd er een ruimte gecreëerd waar jongeren terecht konden om zich te ontspannen en zich weer veilig te voelen.

We verleenden ook ‘psychologische eerste hulp’ (PFA) aan kinderen en ouders toen bleek dat daar sterk behoefte aan was. Hiermee steunden we tot nu toe 2.593 ouders, 1.284 meisjes en 1.181 jongens.

Dankbare deelnemers
Het Christelijk Noodhulpcluster vraagt deelnemers regelmatig naar hun ervaring met de geboden hulp. 99 procent van de mensen die deelnam aan een sessie gaf aan zichzelf ontwikkeld te hebben en 80 procent bestempelde de sessies als ‘zeer goed’.

Ontmoet Nour
Nour is met haar één jaar de jongste in een gezin van vijf. Vanwege de oorlog in Syrië sloeg haar familie op de vlucht naar Aleppo, waar ze nu een huis huren. Door de aardbeving is dit huis zwaar beschadigd. Nours vader verdient maar weinig en kan zijn gezin amper onderhouden. Hij besloot op zoek te gaan naar hulp en kwam bij een van buurtcentra terecht van waaruit het Christelijk Noodhulpcluster werkt. Hij meldde zijn familie aan, waarna het gezin kleren kreeg en Nours moeder meedeed aan sessies voor mentale steun. Nours ouders zijn heel dankbaar voor de hulp. “Ik ben opgelucht dat mijn kinderen nu voldoende warme kleren hebben die ze beschermen tegen de kou”, vertelt Nours moeder. “Nu kunnen ze met een gerust hart naar school zonder te bibberen van de kou.”

Blijf alsjeblieft bidden
We zijn dankbaar dat er zoveel mooi, waardevol werk verricht is in Syrië, maar hulp blijft nodig. Bid je mee voor de mensen in Turkije en Syrië die getroffen zijn door de aardbevingen?

Red een Kind werkt met Dorcas, EO Metterdaad, Tearfund, Woord en Daad en ZOA samen in het Christelijk Noodhulpcluster.

Ontdek wat Red een Kind nog meer doet

Delen?