Onze werkwijze

Hoe doorbreken wij de vicieuze cirkel van armoede? De mensen die in armoede leven gaan zelf aan de slag, ze willen heel graag zelf de problemen oplossen. Wij geven ze tools om zelf aan de slag te gaan. Dit blijkt een duurzame oplossing te zijn. Lees hieronder meer over onze werkwijze.

Wat willen we bereiken?

Een toekomst zonder armoede voor elk kind staat centraal in de werkwijze van Red een Kind. Een kind krijgt kansen voor de toekomst als hij of zij:

 • gezond is
 • goed onderwijs krijgt
 • zich sociaal en emotioneel ontwikkelt
 • een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft

Wat is daarvoor nodig?

 • Heel jonge kinderen hebben een goede start in het leven nodig.
 • We maken ouders bewust dat de ontwikkeling van een kind belangrijk is en welke rol zij daarin kunnen hebben.
 • Ouders moeten voldoende inkomen hebben om voor hun gezin te kunnen zorgen.
 • Jongeren moeten vol zelfvertrouwen in het leven staan en als ze ouder worden werk kunnen vinden. Daardoor kunnen ze uiteindelijk ook weer goed voor hun eigen kinderen zorgen.
 • Het dorp wordt sterker in sociaal en economisch opzicht. Daar profiteren de kinderen dan weer van.

Red een Kind helpt om dat te bereiken. We doen dat op zo’n manier dat na 7 jaar de resultaten en de impact blijvend zijn.

Hoe pakken we dat aan?

1. De kinderen een basis bieden
Sommige van onze projecten starten in projecten waar kwetsbare kinderen in een noodsituatie zitten. Er is bijvoorbeeld een natuurramp geweest, waardoor er niets meer is. Dan helpen we om te overleven, we geven voedsel, drinkwater en medische hulp. Zodra de situatie voor de kinderen stabiel en veilig is, starten we samen met de ouders met opbouwen. Door de vaardigheden die we de ouders leren kunnen ze zelf verder, om zo ook zelf zorg te kunnen dragen voor de toekomst van hun kinderen. Ze werken aan een duurzame toekomst, waarin ze uiteindelijk de hulp van Red een Kind niet meer nodig hebben. 

2. We starten meestal groepsgewijs 
We werken bijvoorbeeld met kindergroepen, deze groepen bieden de kinderen veiligheid en vriendschap, aangezien ze een band opbouwen met andere kinderen. Ook hebben we jongerengroepen waarin dit ook zo werkt, een netwerk waar ze op terug kunnen vallen wat op de leeftijd van jongeren zeer belangrijk is. Verder hebben we zelfhulpgroepen hierin leren de deelnemers samen te sparen en te investeren. Dat geeft niet alleen een steuntje in de rug, maar ook een sterk netwerk. Deze groepsgewijze aanpak past helemaal in de Afrikaanse en Aziatische context. Er zijn verschillende redenen waarom het werken in groepen zo goed werkt:

 • Sociaal isolement is een van de belangrijkste gevolgen van armoede. Leren samenwerken en op elkaar kunnen bouwen is daarom van cruciaal belang.
 • Kinderen, jongeren en volwassenen leren van elkaar en zijn samen ook beter in staat om nieuwe dingen te leren en uit te proberen.
 • Groepsleden bemoedigen en stimuleren de elkaar, en voelen zich samen sterker.
 • De resultaten die in een groep worden bereikt zijn effectiever en duurzamer.
 • Samen kun je sparen en investeren. Ook vang je als groep een tegenslag van een van de groepsleden veel beter op.

3. We geven kennis en vaardigheden door waarmee de mensen zelf aan de slag kunnen.
Kennis en vaardigheden zijn onmisbaar om je te ontwikkelen. En daaraan ontbreekt het vaak in heel arme en afgelegen gebieden. Daarom is het verzamelen en doorgeven van kennis en vaardigheden zo belangrijk. Die kennis en vaardigheden zijn soms klein en praktisch, bijvoorbeeld het bijhouden van de inkomsten en uitgaven. Soms gaat het om beroepsgerichte kennis zoals nieuwe landbouwmethodes. Maar het gaat ook om essentiële zaken voor ouders, zoals het leren wat jonge kinderen nodig hebben om zich gezond te ontwikkelen. Ook de kinderen ontwikkelen zich in de kindergroepen, waar ze aan de slag zijn om dingen te leren.

4. We richten ons op de hele omgeving van kinderen.
Elk kind is een uniek geschenk van God. Gegeven aan de ouders en deel van de familie en de omgeving waar hij of zij veilig kan opgroeien. We richten ons met onze programma’s niet op enkele kinderen en gezinnen, maar altijd op het hele dorp. Iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, beperking of geslacht, doet mee en profiteert van het programma. We betrekken ook altijd de overheden, lokale kerken en andere organisaties in het gebied. Soms is de situatie zo kwetsbaar en ernstig voor kinderen, dat het voor onze dorpsaanpak nog te vroeg is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij grote natuurrampen, gewelddadige conflicten of hongersnood. Er is dan gewoon directe hulp nodig om kinderlevens te redden. Daarom verlenen we in deze situaties noodhulp, zoals het verstrekken van voedsel en medicijnen en het regelen van onderdak en een veilige plek voor kinderen.

In welke landen zijn we daar op dit moment mee bezig?

Op dit moment strijden wij tegen armoede in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Ethiopië , Congo (DRC) en India. Daarnaast bieden we hulp aan de kwetsbare kinderen in noodsituaties. Natuurlijk willen we het liefst alle kinderen op de wereld helpen om uit de armoede te groeien, daarom zijn we op zoek naar mensen die ons hierbij willen steunen. Samen kunnen we het verschil maken!

"Wij hebben voor Red een Kind gekozen, omdat we de manier waarop zij werken heel tof vinden. Het is bijna een soort microkrediet. Niet; ‘Hier heb je een zak meel, red je ermee’, maar investeren in de toekomst door mensen bijvoorbeeld te leren hoe ze geld kunnen verdienen."

Wietze de Jager - sponsor & ambassadeur Red een Kind (foto: Radio 538)