Disclaimer Red een Kind

Deze website is eigendom van de Red een Kind. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene en projectinformatie. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor organisaties die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.
Red een Kind is geregistreerd onder nummer 41022454 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website
Red een Kind kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Berekeningen op de website
Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van de Red een Kind. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie gevonden hebt op de website van Red een Kind en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
Red een Kind behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.