Meerjarenbeleidsplan

In het strategisch meerjarenbeleidsplan lees je welke richting Red een Kind uit wil gaan. Je kunt hier ook de Engelse versie downloaden. We zijn al flink op weg in de beschreven beleidsperiode: 2016 tot en met 2020. Op dit moment bereiden we het nieuwe beleidsplan 2021 tot en met 2025 voor.

Ontdek hoe je bij deze plannen steunt!