Meerjarenbeleidsplan

In het strategisch meerjarenbeleidsplan lees je welke richting Red een Kind uit wil gaan. We vatten onze ambitie samen in de titel van het plan: Meer impact voor meer kinderen. We zijn in 2021 gestart met een nieuwe beleidsperiode. Het strategisch plan is op gesteld voor de jaren 2021 tot en met 2025.

Ontdek hoe je bij deze plannen steunt!