Kinderen: kostbaar als diamant, maar ook kwetsbaar als glas 

Kinderen zijn zo uniek en kostbaar als diamant, net zo prachtig. Kijk maar eens hoe een kind zich kan verwonderen over de schoonheid van een bloem, kan genieten van het maken van een tekening of druk in de weer kan zijn met het bouwen van een zandkasteel. Kinderen hebben bovendien vaak een open blik ékunnen – meer dan eens – beter dan volwassenen tot de kern kunnen komen van wat echt belangrijk is in de wereld. Onderzoek laat zien dat kinderen vanaf zeer jonge leeftijd een gevoel van rechtvaardigheid hebben in die zin dat ze anderen behandelen zoals ze zelf verwachten om behandeld te worden. 

 

Kinderen hebben vaak een open blik ékunnen – meer dan eens – beter dan volwassenen tot de kern kunnen komen van wat echt belangrijk is in de wereld.

Net zo kostbaar als diamant dus – maar kinderen zijn ook net zo kwetsbaar als glas. Juist daarom is het zo belangrijk om hun rechten te beschermen. Want kinderen en jongeren zijn de bouwstenen van de maatschappij. Vrijdag op de Dag van de Rechten van het Kind, stonden wij daar nog eens extra bij stil. En dat is ook extra hard nodig gezien de situatie waarin veel kinderen zich bevinden. Al jaren schommelt het percentage kinderen in armoede in Nederland rond de 10%: kinderen voor wie het onzeker kan zijn of er ’s avonds eten op tafel staat en voor wie een verplichte eigen bijdrage betekent dat zij niet op schoolreisje kunnen. Een gezinsleven met financiële problemen zorgt voor stress bij ouders, maar zeker ook bij hun kinderenTegelijkertijd is cruciale jeugdzorg door bezuinigingen steeds meer onder druk komen te staan. 

Met dit zorgwekkende beeld op het netvlies zouden wij haast al die kinderen ver weg, die net zo hard zorg en onderwijs nodig hebben, vergeten. Denk aan kinderen met een beperking, die in ontwikkelingslanden vaak niet naar school kunnen. Denk aan kinderen zonder ouderlijke zorg, die het vaak zonder enig sociaal vangnet moeten stellen. Denk aan de positie van meisjes, die helaas vaak getroffen worden door misbruik in allerlei vormen. Denk aan ambitieuze jongeren voor wie de stap van onderwijs naar werk vaak te groot is. En denk aan kinderen en jongeren die vanwege humanitaire crises zoals oorlogen, rampen en conflicten zelfs geen onderdak hebben en snakken naar een opvangplek, eten en de juiste (medische) zorg. 

Gelukkig kan Nederland veel doen om bij te dragen aan de ontwikkeling en bescherming van kinderen wereldwijd. Nederland kan strijden tegen kinderarbeid, bijvoorbeeld door eindelijk eens haast te maken met de implementatie van de Wet zorgplicht kinderarbeid. Nederland kan meer duurzame onderwijsprojecten financieren, gericht op alle ontwikkelfases: van zorg en onderwijs voor jonge kinderen tot vakopleidingen. Nederland kan de inspraak van jongeren in publieke besluitvorming bevorderen en daarin zelf het goede voorbeeld geven – bijvoorbeeld door het zogenaamde Third Optional Protocol van het VN Kinderverdrag te ratificeren. Nederland kan noodonderwijs en geestelijke en psychosociale gezondheidszorg tot een vast onderdeel van humanitaire hulp maken en lobbyen bij andere landen voor betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor meisjes. Nederland zou zelfs kinderrechten kunnen opnemen als transversaal thema binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zodat de impact op kinderen altijd wordt meegewogen. 

 

Kinderen zijn kwetsbaar als glad. Juist daarom is het zo belangrijk om hun rechten te beschermen. Want kinderen en jongeren zijn de bouwstenen van de maatschappij. 

Het is ontzettend belangrijk dat wij deze en andere stappen zettenDoor de coronacrisis is juist de positie van kinderen in veel landen verslechterd. Dat blijkt onder andere uit verschillende onderzoeken die World Vision in de achterliggende periode naar buiten brachtMaar liefst 85 miljoen kinderen lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld als gevolg van het feit dat coronamaatregelen hen dwingen om thuis te blijven. Bovendien leidt de toegenomen financiële druk op kwetsbare gezinnen tot meer kinderarbeid en een stijging in het aantal kindhuwelijkenNederland kan een verschil maken voor deze kwetsbare kinderen. Het is zaak dat er in hen wordt geïnvesteerd. 

Zij zijn onze investeringen immers meer dan waard. Niet alleen omdat investeren in de opleiding van en zorg voor (jonge) kinderen het hoogste rendement opleveren. Niet alleen omdat wij de rechten van het kind nu eenmaal in een verdrag hebben vastgelegd. Maar vooral omdat kinderen het waard zijn om allemaal door ons gekoesterd te worden. Want ze zijn niet alleen zo kwetsbaar als glas, maar ook zo kostbaar en prachtig als diamant. 

Dit artikel werd geschreven door:
Pieter Dirk Dekker, politiek adviseur Red een Kind
Marjella Bronkhorst, communicatieadviseur WorldVision 

Delen?

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang via e-mail het laatste nieuws over de projecten en acties van Red een Kind

Ja! Houd mij op de hoogte