Getroffen gezinnen krijgen hulp in Oekraïne

Update noodhulp Oekraine

Dankzij de steun van betrokken donateurs is er heel veel geld opgehaald voor noodhulp in Oekraïne en kunnen we veel gezinnen helpen. Zo financieren we het voedselproject van Dorcas in Zaporizija en ontwikkelde Red een Kind samen met hen een programma voor psychosociale zorg aan kinderen en volwassenen in Transkarpatië.

Zes vragen aan Esther Smit (Advisor (Early) Child Development and Protection), die voor Red een Kind Transkarpatië bezocht.

Esther in Oekraïne noodhulp

Wat heb je in Oekraïne gedaan?
”Red een Kind heeft samen met Dorcas het programma Connect ontwikkeld, een psychosociaal groepsprogramma voor zowel kinderen als volwassenen. Ik heb samen met een medewerker van Dorcas een training gegeven aan de hulpverleners en vrijwilligers die met dit programma gaan werken. Ook heb ik het gebied bezocht om een beter beeld te krijgen van de situatie, zodat we ons programma zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van gezinnen.”

Wat houdt het programma Connect in?
‘’Nu de oorlog voortduurt ervaren veel gezinnen langdurige stress. Mentale gezondheid heeft invloed op alles, bijvoorbeeld op hoe je presteert op school. Red een Kind heeft veel ervaring met psychosociale ondersteuning aan kinderen en hun ouders in conflictgebieden. Het programma Connect is ontwikkeld op basis van een bestaand groepsprogramma dat Red een Kind gebruikt in Zuid-Soedan en DR Congo. Door spel, beweging en groepssessies krijgen kinderen mentale steun en worden ze veerkrachtiger. We gaan met de kinderen aan de slag om stress te herkennen en op een gezonde manier met verlies en emoties om te gaan.”

Wat is de situatie van de kinderen die daar nu leven, wat voor hulp hebben ze nodig?
”Met de meeste kinderen gaat het best goed. Door de steun die ze krijgen lukt het om met de moeilijke ervaringen en hun nieuwe situatie om te gaan. Veel kinderen gaan naar de lokale school, of volgen online les. Tegelijk zijn er ook kinderen die kwetsbaar zijn en extra ondersteuning nodig hebben. Een psychologe die betrokken is bij de kinderen in het gebied gaf aan dat ze vooral veel onrust bij kinderen ziet, en moeite met concentreren. Het is belangrijk dat kinderen steun krijgen bij het verwerken van hun ervaringen. Ouders zijn hun belangrijkste bron van veerkracht! Naast hulp voor kinderen is er daarom veel aandacht voor de ondersteuning van ouders.’’

Wat hebben we al bereikt met de hulp?
”Door de hulp van alle donateurs kunnen gevluchte gezinnen een nieuw leven opbouwen. Er wordt via een project van Dorcas voorzien in eerste levensbehoeften en gekeken naar mogelijkheden voor werk. Door alle donaties is er budget voor het geven van extra trainingen en konden er meer mensen in het totale project worden ingezet om deze gezinnen te helpen.’’

Wat gaan we de komende periode nog doen?
”Naast de training in Oekraïne hebben we samen met Dorcas ook een online training gegeven aan Dorcas-medewerkers en vrijwilligers uit Roemenië en Moldavië. Zij gebruiken het programma Connect nu ook als onderdeel van hun activiteiten met gevluchte gezinnen. De komende maanden zullen we online bijeenkomsten blijven houden om ervaringen te delen en feedback te ontvangen. Waar nodig verbeteren we het programma, zodat het nóg breder ingezet kan worden.’’

Wat kunnen wij in Nederland doen?
”Tijdens mijn bezoek werd meerdere keren het belang van gebed benadrukt. Gebed voor alle hulpverleners en vrijwilligers. De werkdruk is erg hoog en het werk vraagt emotioneel veel van de hulpverleners. Er is veel onzekerheid: hoe lang gaat deze situatie nog duren? Dit is erg zwaar voor iedereen.

Er is nu veel geld beschikbaar voor Oekraïne. Dit is fantastisch, en het laat zien hoeveel verschil we kunnen maken in de levens van kinderen! Ik zou eigenlijk mensen willen oproepen om, geïnspireerd door de impact in Oekraïne, te geven aan onze projecten in Zuid-Soedan en DR Congo. De nood is daar ook zo groot…”

Delen?

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang via e-mail het laatste nieuws over de projecten en acties van Red een Kind

Ja! Houd mij op de hoogte