Het nieuwe beleid voor Ontwikkelingssamenwerking heeft meer aandacht voor jongeren en onderwijs. Goed nieuws, maar de aandacht en bescherming voor kinderen moet verder uitgewerkt.

De beleidsnota van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ‘Investeren in perspectief’, is op vrijdag 18 mei jl. gelanceerd en geeft richting aan het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Samen met PerspActive, een alliantie die zich inzet voor jongeren en werkgelegenheid en met KROS, de coalitie Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking, reageert Red een Kind op de inhoud van de nota:

Aandacht voor jongeren krijgt nieuw elan in beleid Kaag

PerspActive is verheugd dat minister Kaag in haar beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ een centrale rol toekent aan het creëren van perspectief voor jongeren en vrouwen door werkgelegenheid en bedrijvigheid in focusregio’s te stimuleren. Daarmee worden stappen gezet in het aanpakken van de grondoorzaken van armoede en ongelijkheid.

Investeren in perspectief voor álle kinderen

De Coalitie Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (KROS) is blij met de aandacht voor kinderen in de nieuwe beleidsnota van minister Kaag en de ophoging van het Kinderarbeidfonds. De KROS-coalitie staat positief tegenover de specifieke aandacht voor de kwetsbare positie van jongeren en meisjes, maar vindt het gebrek aan bredere aandacht voor kinderrechten en -bescherming zorgwekkend. Wij zien graag in de uitwerking van de nieuwe programma’s, onder andere voor de ambassades in de focusregio’s, de rechten en de behoeften van kinderen stevig verankerd. Lees hier de reactie van KROS op de beleidsnota van minister Kaag.


Terug naar overzicht