Vijftig jaar Red een Kind: daar staan we in 2018 bij stil. Is er een reden om te vieren dat deze organisatie nog steeds nodig is? Nee, maar we zijn wl dankbaar dat we al vijftig jaar lang zoveel kinderen de kans op een betere toekomst kunnen geven!

Wij ontlenen ons bestaansrecht aan duizenden trouwe personen, gezinnen, kerken, scholen, ondernemers en stichtingen. We zijn dankbaar voor de resultaten die we dankzij jullie konden behalen.

In het jubileumnummer van Omarmen lees je meer over deze resultaten van 50 jaar Red een Kind: wat sponsoring betekende voor Flora en Endale die opgroeiden in een tehuis, hoe sponsor Janet en Tirus uit Kenia een bijzondere band opbouwden en wat 50 jaar impact in de praktijk betekent.

God gaf ons de afgelopen vijftig jaar wat we nodig hadden om ons werk te kunnen doen en tot zegen te kunnen zijn. Als we horen wat Jezus zegt in Matteüs 25 - ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’ – mogen we dankbaar concluderen: het werk van Red een Kind is gezegend.

Vandaag valt de Omarmen op de mat. Lees je mee met verhalen van toen en nu? Als je Omarmen ook graag wilt ontvangen, vraag dan ons magazine gratis aan of download hieronder het jubileumnummer.

Download het jubileumnummer


Terug naar overzicht