‘’God ziet me, het doet er toe wat ik hier op aarde doe. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen en heb ik Zijn steun. Dat geeft mij kracht en vertrouwen om de uitdagingen hier in Gwassi aan te kunnen.’’ – Eva

Eva is 30 jaar en werkt voor de organisatie Undugu. Dat is de lokale samenwerkingspartner van Red een Kind in Kenia. Eva is verantwoordelijk voor alle kinderen in het sponsorprogramma en onderhoudt het contact tussen het kantoor, de kinderen en hun ouders. Een paar jaar geleden koos zij er voor om in het gebied Gwassi, het zuidwesten van Kenia, te gaan werken. Die keus was zwaar, want Gwassi ligt afgelegen. Eva zit daardoor ver weg van haar familie en vrienden. Toch hield dat haar niet tegen, ze vertrok namelijk met een missie…

Eva houdt erg veel van kinderen en gelooft dat elk kind een uniek geschenk van God is. ‘’Ik droomde van jongs af aan over het oprichten van een kinderhuis, zodat kinderen veilig kunnen opgroeien’’, vertelt Eva. ‘’Inmiddels zie ik in dat kinderen het beste in hun eigen omgeving kunnen opgroeien. Daarom helpen wij het hele dorp, want daar hebben kinderen profijt van’’, zegt Eva.

Eva staat voor veel uitdagingen in Gwassi. Kinderen in Gwassi leven zonder hoop, ze hebben geen doel en richting in hun leven. Eva ziet de kinderen lijden. ‘’Kinderen leven zonder eten, drinken en kleding. Wij pakken al die problemen aan, daarbij is onderwijs heel belangrijk. Kennis maakt sterk!’’ zegt Eva. Juist het onderwijs is in Gwassi een groot probleem. Scholen in Gwassi verkeren in slechte staat. Daarnaast hebben veel ouders niet genoeg geld om het schoolgeld te betalen. Wanneer kinderen wel de kans krijgen om hun school af te maken, komen ze vaak niet meer terug in het afgelegen Gwassi om daar hun kennis te delen.

Sociale problemen vormen ook een uitdaging voor Eva. Door polygamie zijn er veel gebroken gezinnen. Moeders dragen alleen de zorg voor het inkomen en de kinderen als hun man een andere vrouw trouwt. Er wordt niet of nauwelijks voor kinderen en vrouwen gezorgd. Dit terwijl zij de ruggengraat van de gemeenschap vormen, dit maakt de gemeenschap zwak.

In de lokale taal Luo gebruiken ze het gezegde: ‘’Wathagore to wang’iyogo’’. Dat betekent: ‘’we lijden, maar we zijn er aan gewend’’. Dat beschrijft de mentaliteit in het dorp, volgens Eva. De uitdaging is om dat te veranderen. Verandering in het leven van de dorpsgemeenschap kan namelijk alleen als de dorpsbewoners zélf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst. Eva hoopt dat de dorpsbewoners dankzij het programma van Red een Kind zien dat dit de manier is waarop hun leven voorgoed verandert. ‘’ Tijdens mijn werk ervaar ik heel duidelijk dat God mij leidt en zie ik de eerste sprankjes hoop’’, zegt Eva.

‘’Juist omdat ik in mijn werk voor veel uitdagingen sta, weet ik mij afhankelijk van Jezus’’, stelt Eva. Zij maakt duidelijk dat zonder Zijn steun, ze niet de uitdagingen die voor haar liggen aan zou kunnen. Als ze het juiste doet, voelt zij de aanwezigheid van God. Ze wil daarom alles doen wat ze kan om het leven van mensen in Gwassi te veranderen. ‘’Kijk nooit op iemand neer, tenzij je hem helpt opstaan’’, sluit Eva af.


Terug naar overzicht