Wij willen graag transparant zijn op alle vlakken van ons werk in Nederland Ún in de landen waar wij werken. Bijvoorbeeld over ons MVO-beleid, onze statuten en ons beleid op het gebied van de veiligheid van kinderen.

Dit zijn onze belangrijkste beleidsdocumenten:

Verander voorgoed - Jaarverslag 2018 van Red een Kind

Kracht van verbinding - ons strategisch meerjarenbeleidsplan voor 2016-2020

The power of connecting - our multi-annual policy 2016 - 2020

Child Protection Beleid van Red een Kind

 

Daarnaast houden we ons aan diverse reglementen en gedragscodes. Hieronder een overzicht:

Statuten van Stichting Red een Kind

Salarisregeling van Red een Kind

Bestuursreglement van Red een Kind

Reglement Raad van Toezicht van Red een Kind

SBF Code voor Goed Bestuur

Gedragscode van brancheorganisatie Partos

De International Children Safeguarding standards (van de organisatie Keep Children Safe)

De Sphere2 standards, zoals beschreven in het Sphere Handbook

Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving)

Regeling beloning directeuren van goede doelen

Richtlijn financieel beheer van goede doelen

The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief

Istanbul Principles for CSO Development Effectiveness

Basic Principles of Development and Humanitarian Aid NGOs in the European Union

Code of Conduct on Messages and Imageges van CONCORD

People in Aid Code of Good Practice in the management and support of aid personnel in areas of health and safety, diversity and equality

Humanitarian Accountability Partnership

We onderschrijven bovendien de Statement of Quality van EU-Cord, waarin ook verschillende van bovengenoemde codes en afspraken zijn opgenomen