Word een Wereldkerk!

Bent u op zoek naar een aansprekend project voor uw gemeente? Doe dan mee met ons diaconaal programma Wereldkerken. U steunt dan het werk van Red een Kind in Rwanda én werkt tegelijkertijd aan diaconale bewustwording in uw eigen gemeente.

 

 

Het project in Rusizi (Rwanda)

Rusizi ligt in het westen van Rwanda. Het is een gebied met veel landbouwgrond en enkele kleine steden. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om rond te komen. Met name jonge kinderen zijn daardoor erg kwetsbaar. Ze eten te weinig of te weinig gevarieerd. Veel kinderen gaan niet naar school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. Ze vestigen zich in de steden maar hebben door hun lage opleiding geen kans op werk. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie, waardoor nog meer kinderen opgroeien zonder enige vorm van begeleiding.

Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot. Het hele dorp wordt hierbij betrokken. Jongeren leren in zes maanden een beroep, zodat zij weer kans maken op de arbeidsmarkt.

In gemiddeld zeven jaar zijn duizenden gezinnen blijvend in staat om voor een eigen inkomen te zorgen. Hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien wordt gaandeweg gewerkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na de genocide in 1994 ernstig was beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor kinderen weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en krijgen hele dorpen in Rusizi weer toekomstperspectief!

 

Word een wereldkerk en maak het verschil voor kinderen in Rwanda

Als Wereldkerk verbindt u zich aan minimaal vier kinderen uit Rusizi. Deze kinderen zijn de vertegenwoordigers van het dorpsprogramma en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in hun dorp. Met uw gift steunt u niet alleen deze vier kinderen, maar het hele dorp via het dorpsprogramma. Met uw bijdrage leren ouders namelijk samenwerken en hun inkomsten te vergroten. De kinderen merken het verschil: ze krijgen betere voeding, gaan naar school en ontvangen als dat nodig is medische zorg.

U draagt als gemeente minimaal 9744 euro bij aan het dorpsprogramma. Dit bedrag is gebaseerd op het sponsorbedrag van € 29 per kind per maand, gedurende de zeven jaar dat het dorpsprogramma duurt (€ 29 per maand x 12 maanden x 7 jaar = 2436 euro x 4 kinderen = 9744 euro).

Via rapportages, foto’s en brieven van de kinderen ziet u wat de uitwerking is van uw steun in het dorpsprogramma Rusizi: gezinnen krijgen armslag, kinderen krijgen kansen voor de toekomst. Het hele dorp groeit stapje voor stapje uit de armoede. U kunt de kinderen post sturen wanneer u wilt, zowel online als offline. Dat is een prachtige manier om ook kinderen en jongeren in uw gemeente bij dit project actief in te schakelen. Daarnaast kunt u deelnemen aan de jaarlijkse kerkenreis naar Rusizi.

Door Wereldkerk te zijn, onderstreept u dat u als gemeente diaconaal bewust bezig wilt zijn: ver weg, in Rwanda. Maar ook dichtbij. Want juist het betrekken van uw gemeenteleden bij het project in Rusizi is een mooie kans om samenbindend bezig te zijn, elkaar op te bouwen, samen te leren en te groeien. Speciaal voor Wereldkerken heeft Red een Kind een heel aantal mogelijkheden om die diaconale bewustwording handen en voeten te geven.

Projectvoorstel Rusizi 2019
Download
Projectrapportage Rusizi 2018
Download
Brochure Wereldkerken
Download

Wilt u meer informatie over het diaconale programma Wereldkerken? Neem dan vrijblijvend contact op met Ard-Jan Kok.

Neem contact op

Relatiebeheerder Kerken