Geef de kinderen in Zilakoma, Malawi een toekomst!

Ja, ik steun kinderen in Malawi

Met de hulp van Nederlandse donateurs startten wij een speciaal project in Zilakoma, Malawi. Samen helpen we een heel dorp in zeven jaar uit armoede!

Onze droom voor 2021: Een veilige omgeving voor elk kind in Zilakoma

Onze langdurige betrokkenheid bij Zilakoma begint vruchten af te werpen. Samen met u zijn we al vijf jaar op weg om dit dorp blijvend uit de armoede te helpen. We zien steeds meer gezinnen die de extreme armoede achter zich laten. En wat is dat bemoedigend!

Maar armoede is een veelkoppig monster. Achter de zichtbare kant, zoals honger, gaat vaak een wereld van ellende schuil, zoals verwaarlozing, alcoholverslaving en
mishandeling. Zo worden kinderen thuisgehouden van school om te helpen in het huishouden of op het land. En de trieste werkelijkheid is dat veel meisjes hun eerste kind krijgen als ze zelf nog kind zijn. Daarmee worden armoede en sociale problemen doorgegeven aan de volgende generatie.

Daarom vragen we voor 2021 extra aandacht voor het creëren van een veilige omgeving voor kinderen. We trainen medewerkers van de kinderbescherming, we zorgen voor meer bewustwording rondom kinderrechten en werken samen met de politie en lokale leiders om ervoor te zorgen dat daders niet ongestraft blijven rondlopen. Lastwell, één van de medewerkers van de kinderbescherming vertelt:

“Dat is hard nodig. Ik zie veel in Zilakoma: verkrachting, kinderarbeid, huiselijk geweld… Door corona is vooral het aantal kindhuwelijken toegenomen. Ouders hebben door armoede hun kinderen vaak weinig te bieden. Als er dan een man voorbij komt die met hun dochter wil trouwen, zijn ze vaak ten onrechte blij: dat is weer een mond minder te voeden.”

Mogen we op uw steun rekenen als we dit jaar werken aan een veilige omgeving voor elk kind in Zilakoma?  

 

 

Delen?

Uw hulp is hard nodig

Help mee en maak het verschil!

Ja, ik steun kinderen in Malawi

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag.

Neem contact op met Red een Kind Stuur een e-mail (038) 460 4648