Kinderen hoop en perspectief bieden via kerksponsoring

Hoe geef je als kerk actieve invulling aan sponsoring via Red een Kind? De GKv Kruiskerk in Daarlerveen heeft hierin haar draai gevondenDe honderdvijftig gemeenteleden sponsoren samen vier kinderen. Een jongen en een meisje, Niyongabo en Violette uit Burundi. Maar ook twee meisjes uit Malawi: Bella en Tinas. Een inkijk bij de dominee, de sponsor en de vrijwilliger

Dominee
Dominee Henk Jan Visser is al 10 jaar lang verbonden aan de Kruiskerk. “Ik vind het heel mooi dat we dit met z’n allen doen. Ik heb even nagevraagd hoelang we al sponsoren via Red een Kind, maar dat weet eigenlijk niemand meer. Zó lang dus al,” zegt Visser op een dankbare toon. “De werkwijze van Red een Kind spreekt ons erg aan. Het is niet alleen maar geld geven, maar je bouwt ook een band met ze op via post. Vanuit de catechisatiegroepen sturen we soms een kaart. De jongeren schrijven dan in het Engels een mooie tekst erop. Dan gaat het veel meer voor ze leven. Dat is geweldig om te zien.” 

Welke plek nemen de sponsorkinderen in tijdens de kerkdiensten? Visser: “Ik doe voorbede voor ze. Dat gebeurt meestal met Pinksteren of als een sponsorkind het programma verlaat en natuurlijk als er een nieuw kind bijkomt. Ook worden er collectes gehouden voor Red en Kind en dan krijgen ze ook speciale aandacht in het gebed. Waar ik dan voor bid? Of het goed mag gaan met ze. Dat ze zich goed ontwikkelen en in veiligheid kunnen opgroeien. En natuurlijk dat ze de Here Jezus mogen leren kennen. En dat Hij er voor hen is als ze het moeilijk hebben.” 

Dominee Visser beveelt de sponsoring via Red een Kind zeker aan bij andere kerken en aan zijn collega’s: “Het mooiste vind ik dat je contact hebt met de kinderen via post. Het samen sponseren verbindt de kinderen aan onze kerk, maar het verbindt ook kerkleden onderling. Je geeft namelijk samen geld. Je bidt samen voor ze. Je staat er samen achter om de kinderen te helpen.  

Wij vinden het onze plicht om onze naasten te helpen en een steentje bij te dragen. Via Red een Kind helpen we mensen uit de armoede. Door sponsoring ondersteunen we de kinderen, hun gezinnen en het hele dorp. Het doel is dat ze naar zelfstandigheid begeleid worden zodat ze niet afhankelijk blijven van onze hulp.  

Jezus heeft de opdracht gegeven om God, jezelf en je naasten lief te hebben. Vanuit onze welvaart kunnen we delen en iets van onze rijkdom weggeven aan anderen. Niet omdat het moet, maar omdat je op deze manier liefde toont aan je naasten.” 

Vrijwilliger 
Vrijwilliger Jan Gritter houdt al jaren de hele administratie bij rondom de sponsoring namens de Kruiskerk. Hij is gepensioneerd boekhouder en zet zijn gaven nu in voor Red een Kind. In een mooie map bewaart hij de informatie die de kinderen hem toesturen. Wie de map doorbladert, ziet brieven, foto’s en mooie tekeningen voorbijkomen.  

Hoe geeft Gritter zijn taken vorm? Hij houdt de financiële administratie bij en zorgt ervoor dat het geld wordt verzameld. “De één maakt het over via bankrekening en de ander wil het liever contant geven. Dan ga ik er persoonlijk langs om het geld op te halen,” vertelt Gritter op enthousiaste toon. Daarnaast stuurt hij de kinderen kaarten als ze jarig zijn, maar ook met Kerst en Oud & Nieuw. Tenslotte zorgt hij ervoor dat alle binnenkomende post te zien is voor alle gemeenteleden. Op het prikbord in de hal van de kerk hangt hij de foto’s, tekeningen en brieven op. Zo kan iedereen meeleven met de kinderen. En dat wordt volop gedaan. De adressen van de kinderen zijn bij iedereen bekend. Er zijn trouwe kaartenschrijfsters die altijd kaartjes sturen als ze jarig zijn, voor de feestdagen of gewoon ‘zomaar’ omdat het leuk is om te doen. Soms tekenen de kinderen de gestuurde kaartjes na en sturen ze deze terug. De Disney-afbeeldingen en de auto’s zijn dan duidelijk herkenbaar. En deze interactie maakt dat je persoonlijk contact ervaart met de kinderen.  

Waarom zet Gritter zich met hart en ziel in? “Het is gewoon prachtig werk om te doen. Mijn vrouw en ik hebben eigenlijk alles en heel veel kinderen hebben niets. Ik wil graag mijn hand uitsteken naar hen en ze op deze manier helpen. En dat wordt ook van mij gevraagd om mijn naasten te helpen. Als christen mag en kan ik dit doen.” 

Sponsor
Sponsor Esther Noppers en haar echtgenoot ondersteunen al achtentwintig jaar de missie van Red een Kind. Het begon met het sponsoren van Michael uit India. Toen het programma was afgerond, was de sponsorhulp niet meer nodig. Maar weggaan bij Red een Kind en een ander goed doel ondersteunen? Mevrouw Noppers legt uit: “Red een Kind is een christelijke en goede organisatie. We blijven bij hen omdat ze gewoon bij ons leven passen.” Al gauw kwamen er andere kinderen in beeld om te ondersteunen, namelijk via de Kruiskerk.   

Mevrouw Noppers bladert door de map die ze voor dit interview in bruikleen heeft gekregen. Ze vertelt: “Ik las een brief van een sponsorkind. Het schreef dat ze zo dankbaar is voor de sponsoring. Ik kijk daar vanuit mijn welvarende blik naar en eigenlijk mis ik het geldbedrag niet eens. Dus met een klein gebaar bied je eigenlijk zoveel hoop ergens anders op deze wereld.” 

Ze bespreekt het onderwerp doneren vaak met haar volwassen kinderen.  Mevrouw Noppers legt uit: “Van het bedrag dat je per jaar weggeeft, kun je een dagje leuk winkelen. Daar vermaak ik mezelf ook wel mee hoor. Maar je hebt de opdracht om voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien en niet alles voor jezelf te houden. Ik moet dat mijn kinderen leren want het gaat niet vanzelf. Ik vraag dan aan ze: heb je al wat gegeven? Soms zeggen ze: ‘Nee, nog niet’. Dan zeg ik: doe dat dan eens even! En dan doen ze dat ook echt.” 

Ze laat een foto zien van Niyongabo uit Burundi.  Met Kerst en voor zijn verjaardag heeft ze hem een kaart gestuurd. Maar ook naar de andere sponsorkinderen. Mevrouw Noppers laat een tekening zien die ze terug heeft gekregen van Niyongabo. “Ik zie koeien, een kindje in een voerbak en sterren aan de hemel. Ik denk dat hij het kerstverhaal heeft getekend, maar dan met Burundese koeien erbij”, vertelt ze lachend. 

Mevrouw Noppers legt uit dat de Kruiskerk eerst kinderen sponsorde uit Oeganda: “Maar Red een Kind heeft na zeven jaar het project afgerond. De dorpsgemeenschap was gegroeid en zelfvoorzienend geworden. Daarnaast was het onderwijs verbeterd, hadden de ouders een hoger inkomen en zijn de jongeren aan het werk. Dus uitzichtloosheid heeft plaatsgemaakt voor hoop. De duurzame aanpak van Red een Kind spreekt mij aan. Je zorgt voor ontwikkeling in een gebied en dat je daardoor een hele gemeenschap vooruithelpt. Dat is goed want anders kun je onderling jaloerse blikken krijgen. Zo van: dat gezin wordt wel geholpen maar dat andere gezin niet omdat het geen sponsoring heeft kunnen vinden. Dan krijg je scheefgroei. Daarom is het beter dat je een community als geheel helpt.”  

In het verleden heeft een aantal jonge stellen uit de Kruiskerk een Fancy Fair georganiseerd. En een gedeelte van de opbrengst was voor Red een Kind. Mevrouw Noppers: “Gemeenteleden mochten er staan met een eigen kraampje. Daarnaast werden er versnaperingen en drinken verkocht. Ook konden bezoekers tegen een kleine vergoeding spelletjes doen. Ik weet niet meer hoeveel geld er is verzameld, maar het was een geslaagde avond. Het was ook ontzettend gezellig om bij elkaar te zijn. Je spreekt, ontmoet en motiveert elkaar om iets goeds te doen voor anderen.”  

In het dagelijks leven is mevrouw Noppers onderwijsassistent en doet ze de administratie van het stukadoorsbedrijf van haar echtgenoot. “Ik vind het leuk om met kinderen te werken en je daarvoor in te zetten. Dat spreekt mij aan bij Red een Kind. Ik wil kwetsbare kinderen graag hoop en perspectief bieden. En dat kan ik doen via een kleine sponsorbijdrage. Dat geeft voor mij als rijke Nederlander een goed gevoel. En tegelijkertijd weet ik dat de organisatie ervoor zorgt dat het geld goed terechtkomt. Red een Kind brengt het echt naar de gemeenschap waarvoor het bestemd is.” 

Ook verhalen lezen van andere sponsors?

Lees de verschillende sponsorverhalen!