Oeganda is een groen en vruchtbaar land. Toch is er met name in de plattelandsgebieden veel armoede. Veel kinderen zijn daardoor kwetsbaar. Er is gebrek aan schoon drinkwater en veel oogsten mislukken door gebrek aan kennis van betere landbouwmethoden. Met twee programma's helpt Red een Kind de bevolking om een kansrijke toekomst op te bouwen.

Waar werken we in Oeganda?

Arivu

Arivu is een district in de provincie Arua in het noordwesten van Oeganda, In dit grensgebied - waar de meeste inwoners leven van landbouw - zijn we in 2017 begonnen met een dorpsprogramma. Het doel is dat na ongeveer zeven jaar de kinderen uit 1.500 gezinnen kansen voor de toekomst hebben. We werken met het hele dorp aan verbetering van de sociale én economische situatie. Door te investeren in onderwijs, ook voor de allerkleinsten willen we ervoor zorgen dat meer kinderen in het gebied een opleiding afronden. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen van nu, maar ook voor de volgende generaties. Onderwijs betekent namelijk ontwikkeling. Onder jongeren stimuleren we marktgericht landbouw, zodat zij ondanks voortijdige schoolverlating toch een inkomen kunnen verwerven. In zelfhulpgroepen werken dorpsbewoners samen aan meer inkomen en pakken zij met elkaar de problemen in het dorp aan. Red een Kind werkt aan dit project in samenwerking met lokale partnerorganisatie AEE (African Evangelistic Enterprise). 

Abim

Abim is een district in de region Karamoja in het noordoosten van Oeganda. In Abim liggen de gebieden waar we werken in 1.500 gezinnen: Lotuke en Awach. Het dorpsprogramma in Abim is in 2017 van start gegaan. We willen in ongeveer zeven jaar de gezinnen in het het gebied leren om zélf hun ontwikkeling te sturen; zowel op economisch als sociaal gebied. Boeren leren we om marktgericht te produceren en zo meer inkomen te verwerven. We brengen kinderrechten onder de aandacht en werken aan betere bescherming van die rechten. Er is ook aandacht voor de rechten van vrouwen. In het gebied heeft de man traditiegetrouw meer autoriteit dan vrouwen en kinderen, wat regelmatig huiselijk geweld tot gevolg heeft. We helpen vrouwen om hun plek in de samenleving in te nemen. Red een Kind werkt in Abim samen met lokale partnerorganisatie SAO (Share An Opportunity). 

Waarom werken we in Oeganda?

Oeganda heeft vanwege eerdere burgeroorlogen en interne conflicten te maken met armoede en alle sociale problemen die daarbij horen. Dat heeft ook invloed op de inwoners van de gebieden waar wij werken. In dit gebied is veel armoede en een groot deel van de kinderen gaat niet naar school. Door hiv/aids hebben veel kinderen één of beide ouders verloren. Moeders zijn vaak alleen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen én voor een inkomen voor het hele gezin. Er zijn veel kinderen die daarom thuis mee moeten werken en niet naar school kunnen. Daarnaast is er gebrek aan kennis van moderne landbouwmethoden en het in de markt zetten van producten, waardoor gezinnen vaak te weinig inkomsten hebben.