Hoewel het uitgestrekte land Congo veel grondstoffen bezit, is een groot deel van de bevolking erg arm. Ook is er veel criminaliteit en onveiligheid. Red een Kind heeft in Congo twee programma’s.

Waar werken we in Congo?

Kabunambo en Runingu

Kabunambo en Runingu zijn twee aan elkaar grenzende gebieden in de provincie Zuid-Kivu. In 2017 is er in dit gebied een programma gestart om kwetsbare gezinnen uit armoede te laten groeien. In het gebied is het erg onrustig. Een belangrijk onderdeel van het programma is dan ook om de onderlinge spanningen te verminderen.  Jongeren helpen we om met markgerichte landbouwproductie een inkomen te verwerven. Daarnaast leren ze belangrijke sociale vaardigheden. Ook wordt er voorlichting gegeven over seksualiteit: belangrijk in de strijd tegen aids en de vele verkrachtingen in het gebied. De beschikbaarheid van voldoende, gezonde voeding wordt vergroot door gezinnen in groepen te helpen om meer opbrengst van hun land te krijgen. In zelfhulpgroepen sparen zij samen en van de gezamenlijke kas kunnen ze geld lenen om te investeren in bijvoorbeeld de aankoop van kwalitatieve zaden. Daarnaast wordt er training gegeven in moderne landbouwtechnieken en het vermarkten van de oogst. In de zelfhulpgroepen wordt ook aandacht besteed aan positief ouderschap en kinderen worden betrokken bij de projectactiviteiten. We werkenin dit programma samen met lokale partnerorganisaties Help Channel Congo en ADED (Appui au Développement de l’enfantendestresse). Help Channel Congo voert het project uit in Kabunambo en ADED in Runingu. De projectgebieden lopen in elkaar over en Help Channel en ADED werken dan ook onderling veel samen.

Lusenda

Lusenda is een gebied in het district Fizi in de provincie Zuid-Kivu. In dit grensgebied leven veel vluchtelingen uit Burundi en Rwanda. De bewoners van het gebied worstelen om elke dag aan eten te komen en met de doorlopende stroom van vluchtelingen wordt de situatie nog schrijnender. In Lusenda is een kamp waar meer dan 28.000 Burundese vluchtelingen verblijven. Doordat al die vluchtelingen brandhout nodig hebben, is er sprake van ontbossing en uitputting van de grond. Dat heeft weer impact op de voedselzekerheid in de toekomst. Naast de problemen met externe vluchtelingen is het ook onrustig in de provincie zelf en zijn er ook ‘interne’ vluchtelingen. Het is waarschijnlijk dat deze vluchtelingen daar blijven en dat kan in de toekomst juist weer conflicten veroorzaken. De situatie is daarmee - in het vluchtelingenkamp én daarbuiten - complex en onvoorspelbaar. Het doel van het programma is om de voedselzekerheid van de meest kwetsbare gezinnen in Lusenda te verbeteren. Zowel onder de huidige bewoners van het gebied als de vluchtelingen. In het programma wordt gewerkt aan meer inkomen door middel van vaktrainingen voor jongeren en zelfhulpgroepen. Daarnaast werken we eraan dat gezinnen gezonde voeding krijgen. Bijvoorbeeld door hen te trainen in de verbouw van voedzame gewassen. Daarbij is aandacht voor het vruchtbaar houden van de landbouwgrond: onder andere door de aanplant van nieuwe bomen. Ook voor dit programma werken we samen met Help Channel Congo en ADED. 

Waarom werken we in Congo?

In Congo is een tekort aan voedsel en de werkloosheid is groot. Daarnaast zijn er regelmatig conflicten, vooral in het noorden en oosten van het land. Veel vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld. In Oost-Congo zijn verkrachting en verminking aan de orde van de dag. Deze wreedheden hebben niet alleen gevolgen voor de vrouwen zelf, maar ook voor hun gezinnen en de gemeenschap waar ze deel van uitmaken.