Veelgestelde vragen over corona

Wij maken ons grote zorgen om de gevolgen van corona in de landen waar Red een Kind werkt. Kinderen die al kwetsbaar waren, krijgen het nu nog zwaarder te verduren. Wat zijn de gevolgen van corona voor jouw sponsorkind? Vijf vragen op een rijtje.

Kun je hieronder geen antwoord vinden op je vraag? Team Sponsoring zit in deze tijd thuis voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact op via info@redeenkind.nl of 038 460 46 48.

 • Vormt corona een risico voor mijn sponsorkind?

  Voor kinderen en gezinnen in armoede komt corona extra hard aan. In Nederland worstelen we al met de capaciteit in de gezondheidszorg. In landen waar grote armoede heerst is die capaciteit veel kleiner, en in de afgelegen gebieden waar we werken is geen IC-bed te vinden. Voor veel gezinnen is thuisblijven geen optie, omdat er dan ook geen eten is. Ouders hebben geen reserves of voorraden, en zijn afhankelijk van een dagloon. Voor grote gezinnen is thuisblijven praktisch onmogelijk: soms slapen ze wel met z’n tienen op een kamer. Gezinnen staan hiermee voor een onmogelijke keuze: blijf ik thuis en heb ik dus onvoldoende eten voor mijn kinderen, of ga ik aan het werk en loop ik het risico het virus te verspreiden? Tel daar nog bij op dat veel kinderen al verzwakt zijn door ondervoeding en veelvoorkomende ziektes. Ook regelmatig je handen wassen als (drink)water schaars is, is een grote uitdaging!

 • Wat wordt er nu met mijn sponsorbijdrage gedaan?

  In de meeste landen waar we werken, heeft de overheid ook maatregelen genomen. In verschillende landen zijn de scholen gesloten en de medewerkers in de landen zelf kunnen in veel gevallen niet het projectgebied in. Red een Kind zet alles op alles om ondanks de beperkingen de programma’s zoveel mogelijk door te laten gaan. We werken in de programma’s júist ook aan meer inkomen, hygiëne en betere zorg voor zieke kinderen en ouders, daarom is het zo belangrijk dat de programma’s gewoon doorgaan. Er zijn speciale maatregelen van kracht, zoals afstand houden van elkaar. We proberen ieder huishouden binnen de dorpsgemeenschappen te informeren. Zo hopen we manieren te vinden om zoveel mogelijk door te gaan met ons werk, op een verantwoorde manier. Juist nu is hulp aan kwetsbare kinderen, en dus ook aan jouw sponsorkind, hard nodig en van grote waarde!

 • Zit mijn sponsorkind nu ook thuis?

  Veel sponsorkinderen kunnen nu, net als in Nederland, niet naar school. In Nederland zijn er veel mogelijkheden voor kinderen om thuis verder te leren. Dit is anders voor jouw sponsorkind: vaak is er thuis geen internetverbinding of een computer. Voor nu betekent dit dus dat ook het onderwijs stilligt.

 • Kan ik nog post verwachten van mijn sponsorkind?

  In sommige gebieden hebben kinderen kunnen schrijven, in andere gebieden niet. Het schrijven van de brieven doen sponsorkinderen vaak op school of in de kindergroepen. Deze bijeenkomsten gaan nu in veel projecten niet door. We hebben regelmatig contact met de projectmedewerkers en houden de ontwikkelingen in de gaten. We zullen dit ook blijven communiceren met jou als sponsor. Onze collega’s in onder andere Burundi, Kenia, Malawi, Oeganda en India denken aan alle sponsors die met de gevolgen van het virus te maken krijgen. Graag willen ze je laten weten dat ze voor je bidden! Wil je je sponsorkind bemoedigen door een brief of een kaart te sturen? Heel graag! We gaan ons best doen om de post bij je sponsorkind te laten bezorgen. Als het op dit moment niet kan, dan zorgen we dat je sponsorkind de post op een later tijdstip alsnog ontvangt.

 • Kan ik iets extra’s doen?

  Red een Kind heeft het coronanoodfonds opgericht. Het geld wat daar binnenkomt, zetten we in op de plekken waar de nood het hoogst is. Zo kunnen we bijvoorbeeld voedselpakketten uitdelen aan de allerarmsten of voorlichting geven over hygiëne en andere maatregelen om COVID-19 tegen te gaan. Als je iets extra wilt doen, zou je kunnen geven aan het noodfonds. Je kunt ook online collecteren voor het noodfonds. Meldt je daarvoor hier aan. Daarnaast willen we vragen om te bidden:  voor de gezinnen in onze projecten, voor de medewerkers van Red een Kind en partnerorganisaties en voor wijsheid voor de overheden in de verschillende landen.