Voorkom kindhuwelijken in Malawi

In Malawi komen kindhuwelijken veel voor. Ouders weten vaak niet waarom het zo schadelijk is om hun kind te laten trouwen. Voor hen betekent een huwelijk extra inkomsten door de bruidsschat, en daarnaast een mond minder om te voeden.

Maar de de risico’s voor de jonge meiden zijn groot: ze worden zwanger en hun man laat hen in de steek, of ze sterven in het kraambed omdat ze te jong zijn om een kind te krijgen. In samenwerking met christelijke, lokale partnerorganisaties gaan we de strijd aan tegen kindhuwelijken door:

  • Ouders bewust te maken van de schadelijke effecten van kindhuwelijken
  • Kinderbeschermingcomités op te richten
  • In gesprek te gaan met lokale leiders

Voorkom kindhuwelijken door jouw bijdrage over te maken op rekening NL77 ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, o.v.v. het projectnummer ‘8203’