Een goede start voor elk kind

Elk kind heeft toch het recht om in een gezonde en veilige omgeving op te groeien? Toch sterven jaarlijks miljoenen jonge kinderen aan de gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste levensjaren niet goed ontwikkelt, loopt het een achterstand op die niet meer in te halen is.

Daarom werkt Red een Kind samen met haar partnerorganisatie EPR in Rwanda aan een goede start voor ieder kind. Dit begint al met de zorg voor de moeder tijdens haar zwangerschap, en gaat door totdat een kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt. Red een Kind richt samen met ouders scholen voor peuters en kleuters op. Daar krijgen kinderen de kans om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het basisonderwijs. Daarnaast wordt hun groei in de gaten gehouden en krijgen kinderen gezonde voeding. Zo hebben zij een goede basis voor de rest van hun leven!

Steun ons werk door jouw bijdrage over te maken op rekening NL77ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, o.v.v. het projectnummer ‘5372’