Kinderen zijn kwetsbaar. Niet voor niets zijn wereldwijd kinderrechten opgesteld en aanvaard. Red een Kind onderschrijft deze rechten en heeft aan de hand daarvan een Child Protection Policy opgesteld: richtlijnen voor de bescherming van 'onze' sponsorkinderen en -gezinnen. Dat heeft ook consequenties voor het contact dat je met je sponsorkind hebt.

In deze folder, die aan de policy is ontleend, staan tips en richtlijnen voor een gezond en waardevol contact tussen jou en je sponsorkind.

Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op!