Red een Kind komt in actie met het corona noodfonds

Geef voor noodhulp!

corona noodfonds

 

Een noodfonds om noodhulp te kunnen bieden? Ja, juist nu moeten we kwetsbare kinderen niet vergeten!


Corona heeft in Nederland vergaande gevolgen, maar ook in ontwikkelingslanden zijn de gevolgen enorm. Bij Red een Kind komen we in actie voor de kinderen en gezinnen in de landen waar we werken.


Waarom komen we in actie?

  • In verschillende landen kunnen veldwerkers hun werk niet volledig doen, omdat ook daar wordt geadviseerd contacten te beperken. We zetten alles op alles om het werk voor kinderen in armoede ondanks deze belangrijke beperking tóch zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.

  • In Nederland worstelen we al met de beschikbare capaciteit in de gezondheidzorg. In landen waar grote armoede heerst is die capaciteit veel lager.

  • Veel kinderen - en volwassenen - in armoede zijn al verzwakt door ondervoeding en veelvoorkomende ziektes (zoals hiv/aids of ziektes door vervuild water).  Daardoor zijn ze extra kwetsbaar.

  • Voor veel gezinnen is thuisblijven om de verspreiding van het virus te stoppen geen optie, omdat er dan ook geen eten is. Ouders hebben geen reserves of voorraden.

  • De hygiëne is in veel gebieden niet optimaal en mensen leven vaak dicht op elkaar. Het virus is daardoor moeilijk te bestrijden.


We houden de ontwikkelingen in de verschillende landen waar Red een Kind werkt nauwlettend in de gaten en kijken waar hulp het meest nodig is, bijvoorbeeld bestrijding van ondervoeding, voorlichting over hygiëne en verbetering van toegang tot gezondheidszorg. Door de giften die we al hebben ontvangen konden we starten met helpen. We hebben we al duizenden gezinnen kunnen steunen met voedsel- en hygiënepakketten, ook hebben we gezondsheidsteams getraind. Verder proberen we iedereen, ook mensen in gebieden die moelijk te bereiken zijn te informeren over de voorzorgsmaatregelen. Dit doen we met megafoons, radiocampagnes en teams die langs de dorpen gaan om uitleg te geven in de lokale taal. We hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen in nood te kunnen helpen.

Alleen de nood is hoog, kunnen we op jouw steun rekenen in deze tijden?

Wil jij als ouder de huidige situatie uitleggen aan je kinderen? We begrijpen dat dit lastig is, maar we willen je graag helpen. Klik hier voor de uitleg voor kinderen. 
Delen?

Uw hulp is hard nodig

Help mee en maak het verschil!

Geef voor noodhulp!

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag.

Neem contact op met Red een Kind Stuur een e-mail (038) 460 4648