Ons werk in India

Het werk van Red een Kind begon ooit hier: India, een land dat zó groot en divers is dat je het een continent zou kunnen noemen. Inmiddels werken we in vijf gebieden: Purnea, Gajapati, Nabarangpur, Rania en Assam. Meer dan 10.000 kinderen zijn betrokken bij deze programma’s! Lees verder over wat we doen in India.

Op onze peuter- en kleuterscholen besteden we aandacht aan het belang van voeding en gezondheid. Er worden speciale moestuinen aangelegd bij de scholen. Ook krijgen vrouwen én de leiders van de peuter- en kleuterscholen trainingen over lokaal beschikbare, gezonde voeding voor kinderen.

Samen met de lokale overheid organiseren we een campagnes over ondervoeding om zo ook de meest afgelegen gebieden te bereiken. Zo werken we samen met de gemeenschap aan gezond voedsel voor iedereen én een goede start voor kinderen!

 

In Gajapati heeft Red een Kind een gezondheidscentrum opgezet. Hier werkt Sanjumani als verpleegkundige. Ze zet zich met hart en ziel in om de bewoners van dit afgelegen gebied te helpen.

”Ik ga regelmatig met mijn brommer de dorpen langs om mensen te bezoeken. Niet iedereen kan naar het gezondheidscentrum komen. Ook bezoek ik de kinderen van het dorp om hen te vertellen over zaken als hygiëne, gezonde voeding en menstruatie.”

In Gajapati heeft Red een Kind naast een gezondheidscentrum ook een eigen ambulance!

Sanjamuni vertelt: ”De ambulance is echt een antwoord op onze gebeden. Alle dorpen in de regio maken hier gebruik van: de ambulance bereikt ongeveer 50-60 dorpen. Er zijn ook EHBO-materialen en medicijnen aanwezig.”

 

In het kindercentrum in Purnea komen kinderen samen om extra begeleiding te krijgen bij hun huiswerk. Ze hebben hier een veilige plek om hun talenten te kunnen ontwikkelen en leren over hun rechten en het belang daarvan.

Voor veel kinderen is het kindercentrum een veilige haven. Juist ook voor meisjes, die in de afgelegen gebieden gevaar lopen om ontvoerd te worden en vaak niet zomaar buiten hun dorp kunnen gaan.

 

In India zetten we Kinderparlementen op: een mooie methode om kinderen op een speelse manier te betrekken bij het programma.

 

Hier zie je de elfjarige Imak. Hij is Gezondheidsminister van het Kinderparlement in Purnea. De ministers praten over verschillende onderwerpen. Elke minister heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. De minister van Onderwijs zorgt ervoor dat alle kinderen naar school gaan. Als er een kind afwezig is, bezoekt hij degene thuis om te kijken wat er aan de hand is. Bij ziekte checkt de Gezondheidsminister bij de Gezondheidsofficier of er actie ondernomen moet worden.

Het gezin waar je uit komt vormt de basis voor de rest van het leven. Daarom vinden we het bij Red een Kind enorm belangrijk om in onze programma’s ouders te ondersteunen om hun kinderen alles te bieden wat zij nodig hebben. Door met hen te kijken hoe ze hun inkomen kunnen vergroten, maar ook door kennis over de ontwikkeling van kinderen via bijvoorbeeld ouderschapstrainingen.

Kalawati (38 jaar) leidt de vrouwengroep in haar dorp en vertelt: We komen elke week met twaalf vrouwen samen. We bespreken van alles en sparen samen. Dit is moeilijk, maar we zijn heel trots op de offers die we brengen om ons te kunnen ontwikkelen. We sparen voor medische noodgevallen, maar vooral voor onderwijs. Mijn vijf kinderen gaan nu allemaal naar school! We willen een toekomst voor al onze kinderen.

Ganesh is 25 jaar en leidt de boerengroepen in zijn dorp in het noordelijke Purnea. Hij vertelt: ”Het gaat niet goed met dit gebied. We verbouwen alleen maïs. Maar vijf maanden lang overstroomt ons dorp en is er overal water. We kunnen nergens heen en alles gaat stuk. Sinds het programma hier begon werken we in ieder geval sámen. Dit helpt. We sparen, en zo staan we sterker. We sparen nu om straks een transportmiddel te kunnen kopen om naar de markt te gaan. Een boot zou ideaal zijn.

Voorheen wisten we niets over sparen, en ook niet over gezondheid. Het gevoel dat er iemand naar ons omziet geeft ons hoop. We moeten en kunnen veranderen!”

Wil je ook het verschil maken voor kinderen in India?

Kijk welke kinderen nog een sponsor zoeken!