Jaardoel 'Vaktrainingen voor jongeren'

 

Ben je op zoek naar een concreet en aansprekend jaardoel om als kerk voor te sparen?
Kom in actie voor jongeren die een vaktraining volgen!
Dankzij jullie bijdrage krijgen jongeren en hun (toekomstige) gezinnen,
perspectief op een hoopvolle toekomst.

Red een Kind is ervan overtuigd dat jongeren onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Zij zijn immers de ouders van morgen. We helpen jongeren die geen opleiding hebben kunnen afronden met een vaktraining en leren hen om een eigen onderneming op te starten. We trainen hen in het verbouwen van gewassen of het opzetten van bijvoorbeeld een varkenshouderij of viskwekerij.

OP ZOEK NAAR IEDERS TALENT

Omdat de Red een Kind voornamelijk werkzaam is in rurale gebieden, zijn onze vaktraining veelal gericht op het gebied van agricultuur omdat hier voor jongeren de beste kansen liggen. Voordat we de vaktraining aanbieden, onderzoeken we wat er in het gebied nodig is en hoeveel jongeren in een vakgebied kunnen worden getraind. Ook onderzoeken we samen met de jongeren wat hun talenten, vaardigheden en interesses zijn. Dus: wat kan ik en wat vind ik leuk? Lokale vakmensen worden ingezet om jongeren het vak te leren. Deze vakmensen zijn ook heel belangrijk omdat dit mogelijke werkgevers zijn van de opgeleide jongeren. We investeren daarom ook in de contacten met ondernemers die al in het gebied werken.

Vaktrainingen en vaardigheden

De vaktraining zelf is een veelzijdige training en duurt ongeveer zes maanden. Het volledige traject waarin de jongeren binnen ons programma worden begeleid, duurt 2 tot 3 jaar. Naast vaktraining krijgen de jongeren ook vaardigheidstrainingen  zoals samenwerken en doelen stellen. Zo leren zij hoe ze een bedrijf kunnen opzetten en runnen (inkoop, boekhouding, verkoop, financiën). Ook leren ze de ‘softe’ kant van bedrijfsvoering: hoe ga ik om met leveranciers, maar wordt aandacht gegeven aan onderwerpen als houding, samenwerken en doelen stellen. Daarnaast leren ze sociale en technische vaardigheden en werken ze aan hun zelfbeeld, dat vaak een flinke deuk heeft opgelopen.

PERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

Dankzij de vaktraining verdienen deze jongeren drie tot vijf keer meer dan leeftijdsgenoten die geen vaktraining hebben gevolgd. Hierdoor zijn zij in staat om een bestaan op te bouwen voor hun (toekomstige) gezinnen, zodat ze in staat zijn om hun plek in de maatschappij in te nemen. Niet alleen de jongeren en hun gezinnen, maar de hele gemeenschap heeft hier profijt van. Zo krijgen ze perspectief voor de toekomst.

Het volledige traject van een vaktraining duurt 2 tot 3 jaar en bestaat uit de volgende fasen:

● Opstartfase duur 1 – 1,5 jaar:
Jongeren vormen een jeugdgroep. De groep kent een rustige start waarbij wordt gewerkt aan vertrouwen en saamhorigheid. Ook leren ze wat het betekent om een jeugdgroep te vormen. Er worden thema’s besproken als seksualiteit en hoe ga je om met geld. Samen met de begeleider gaan jongeren onderzoeken waar hun interesses liggen en welke kansen er liggen als het gaat om werkgelegenheid voor alle jongeren. Er wordt vooral gefocust op agricultuur omdat daar de meeste kansen liggen in de rurale gebieden waar Red een Kind werkt. De jongeren leren om geld te sparen. Dit geld gebruiken ze deels als startkapitaal om te investeren in hun nieuw te starten onderneming.

● Vaktraining duur 6 maanden:
Wanneer de vaktraining start, wordt er een trainer ingehuurd en een locatie geregeld waar de vaktraining zal plaatsvinden. Soms wordt in overleg met de overheid een stuk land beschikbaar gesteld. Naast dat jongeren zelf een gedeelte van hun geld inleggen, krijgen ze vaak een starterskit om de bedrijfsactiviteiten te kunnen starten. Denk hierbij aan varkens, hout voor een hok, voeding, of zaden. Daarna is het de bedoeling dat ze zelf geld verdienen om te investeren zodat ze hun activiteiten verder kunnen uitbreiden. Ook wordt een businessplan gemaakt. Voor elke vaktraining is er een checklist met vaardigheden die ze moeten beheersen. Wanneer ze alle vaardigheden beheersen, hebben ze de mogelijkheid om via een officiële overheidsinstantie (een officieel vak trainingscentrum) hun diploma te accrediteren (d.w.z. officieel maken).

● Afrondingsfase duur 1 jaar:
Nadat ze hun vaktraining hebben afgerond, wordt de groep gedurende ongeveer een jaar lang verder begeleid bij de uitvoering van hun activiteiten. Daarna gaan ze zelfstandig verder.

 

De kosten van een vaktraining

Een jeugdgroep die een vaktraining krijgt, bestaat uit 10 tot 15 jongeren.  De voorwaarde voor deelname is dat ze ongehuwd zijn. De jeugdgroep wordt begeleid vanuit ons veldkantoor. Voor de vaktraining zelf wordt een gespecialiseerde trainer ingehuurd. Jaarlijks wordt bepaald hoeveel jongeren in hoeveel groepen een vaktraining volgen. Het hele traject kost gemiddeld € 250,00 per deelnemer. Per vaktraining is  een bedrag nodig van € 2500,00 tot € 3750,00.

Wat gebeurt er met jouw gift?
Met jouw gift geef je jongeren dankzij een vaktraining, perspectief op een hoopvolle toekomst. Met jouw bijdrage worden de budgetten gefinancierd om de vaktrainingen te bekostigen. Zo worden de trainers ingehuurd en materialen aangeschaft. Jaarlijks worden deze budgetten door onze landenkantoren vastgesteld. Vanwege duur en de aard van het project, is het niet mogelijk om een specifieke jeugdgroep te sponsoren.

Help je mee?
Help je mee om (een gedeelte van) dit doel te realiseren? Maak jouw bijdrage over op rekening NL77 ABNA 03 77 33 28 60 t.n.v. Red een Kind, o.v.v. ‘6920 Vaktrainingen voor jongeren’ Neem voor meer informatie of voor een afspraak, contact op met onze relatiebeheerder.

Ben je geïnteresseerd in het jaardoel 'Vaktrainingen voor jongeren'?

Neem contact met ons op

Relatiebeheer Kerken

Neem contact op met Red een Kind Stuur een e-mail (038) 460 4648

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang via e-mail het laatste nieuws over de projecten en acties van Red een Kind

Ja! Houd mij op de hoogte