Zilakoma, Malawi: een dorpsgemeenschap met zo’n 20.000 inwoners. De meeste gezinnen hier leven van de visserij of landbouw, maar hun inkomen is veel te laag om van te leven. Dat leidt in dit arme gebied tot grote problemen, waar de kinderen de gevolgen van dragen…

Kinderen sterven door ondervoeding of verliezen hun ouders aan hiv/aids. Als er al genoeg geld is om naar school te gaan, is het onderwijs van slechte kwaliteit. Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen komen veel voor en leiden tot gebroken gezinnen.

Aan deze situatie moet een einde komen! Kinderen, jongeren en ouders verdienen een betere toekomst. Daarom werken wij in Zilakoma samen met onze partnerorganisatie aan een programma voor ontwikkeling voor het héle dorp.

Zelfstandige gezinnen

In zelfhulpgroepen werken ouders samen aan het vergroten van hun inkomen, onder andere door een spaar- en leensysteem. Boerengroepen worden opgericht en getraind in landbouw en gezondheidscomités leren bijvoorbeeld bij de overheid te pleiten voor betere medische voorzieningen. Zij geven voorlichting over voeding en hygiëne en geven jongeren seksuele voorlichting.

Bescherming kinderen

Armoede is een belangrijke oorzaak van de schending van kinderrechten. Daarom worden er kinderbeschermingscomités opgericht om kinderarbeid, -misbruik en –mishandeling aan te pakken en te voorkomen. Een belangrijke taak van deze comités is het stoppen van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Voor de allerjongste kinderen komen er peuter-/kleutercentra, waar zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen, terwijl hun ouders aan het werk kunnen.

Goed onderwijs voor elk kind

Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling, daarom leren we ouders en leraren over het belang van naar school gaan, en worden ze getraind om het onderwijs in Zilakoma te verbeteren. Bijvoorbeeld door de overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Jongeren die hun school niet hebben kunnen afmaken, krijgen alsnog een kans op ontwikkeling en inkomen door een vaktraining.

Een dorp in zeven jaar uit armoede helpen om kinderen een kansrijke toekomst te geven: dat is de kern van onze werkwijze. Iedereen doet mee en ook jij kunt meedoen door te investeren! Help je mee?

De totale kosten voor dit project zijn dit jaar € 177.000.

Geef voor dit project


Terug naar overzicht