Rwanda: het land van duizend heuvels. Veel kinderen zijn wees; hiv/aids heeft een grote impact op de samenstelling van de bevolking. En de burgeroorlog van 1994 werpt nog steeds een schaduw over dit land. Er zijn talloze getraumatiseerde en gebroken gezinnen. Red een Kind heeft in Rwanda verschillende programma's.

Waar werken we in Rwanda?

Bugesera, Rubavu en Rusizi

In deze drie districten, verdeeld over Rwanda, werkt Red een Kind aan het verminderen van armoede en het sterker maken van dorpen. In zelfhulpgroepen kunnen ouders samen zorgen voor een inkomen, zodat zij en hun kinderen voldoende te eten hebben. In samenwerking met de (lokale) overheid wordt het onderwijs verbeterd. Daarbij is extra aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De ontwikkeling in de eerste levensjaren heeft grote invloed op de rest van het leven. Begeleiders van peuter- en kleuterscholen en leerkrachten van basisscholen krijgen training, zodat de kinderen goede lessen en betere zorg krijgen. Jongeren worden door middel van beroepstrainingen weerbaarder en kunnen straks geld gaan verdienen voor zichzelf en hun families. Red een Kind werkt samen met lokale partnerorganisatie AEE (African Evangelistic Enterprise).

Rulindo

Dit bergachtige district ligt in het noorden van Rwanda. In het dorpsprogramma werken kinderen, jongeren en volwassenen samen aan een betere toekomst. Aan de dorpsbewoners wordt uitleg gegeven over het belang van onderwijs, zodat ouders hun kinderen naar school gaan sturen. Leerkrachten krijgen training en samen met schoolcomités en de (lokale) overheid wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van de allerkleinsten en kinderrechten.  Voor de jongeren zijn er beroepstrainingen, zodat ze straks voor zichzelf en voor hun familie geld kunnen verdienen. In zelfhulpgroepen verwerven ouders met elkaar meer inkomen. Red een Kind werkt aan dit project in samenwerking met lokale partnerorganisatie Bamporeze.

Rwamagana

Rwamagana is een district in het oosten van Rwanda. Red een Kind werkt hier in de gebied Musha en Muhazi in verschillende dorpen aan een betere toegang tot onderwijs en andere basisbehoeften. Om ervoor te zorgen dat kwetsbare en arme gezinnen voldoende te eten hebben, werken dorpsbewoners in zelfhulpgroepen samen aan een beter inkomen. Door training in moderne landbouwtechnieken wordt de opbrengst van het land vergroot. Jongeren kunnen een vaktraining volgen, zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst. Het onderwijs wordt verbeterd en ouders worden gestimuleerd om hun kinderen naar school te sturen. Kleine kinderen krijgen de mogelijkheid om naar peuter- en kleuterscholen te gaan.  Hier krijgen ze niet alleen les, maar wordt ook hun gezondheid in de gaten gehouden. Red een Kind werkt aan dit project in samenwerking met lokale partnerorganisatie EPR (Eglise Presbytérienne au Rwanda).

Waarom werken we in Rwanda?

Een groot deel van de inwoners van Rwanda is jonger dan 25 jaar. Veel kinderen leven gescheiden van hun ouders of zijn wees geworden. Dit betekent dat veel kinderen zonder enige vorm van begeleiding opgroeien, met alle gevolgen van dien. Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede. De sterke bevolkingsgroei in combinatie met te weinig beschikbare landbouwgrond zorgt voor problemen. De meeste mensen in Rwanda zijn namelijk afhankelijk van de landbouw.