Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

Door de jaren heen veranderde onze werkwijze, maar het doel bleef steeds hetzelfde: toekomst bieden aan kinderen in armoede. Red een Kind heeft inmiddels vele jaren ervaring in ontwikkelingssamenwerking. Daarin hebben we een steeds duidelijker beeld gekregen van hoe je een samenleving het best kunt helpen. De ondersteuning van kinderen in kindertehuizen hebben we steeds meer achter ons gelaten. Onze dorpsaanpak laat een samenleving duurzaam veranderen en geeft kinderen en jongeren zicht op een toekomst zonder armoede. Zo helpen we kinderen op de plek waar ze beste kunnen opgroeien: thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving.

Daarom kies ik voor Red een Kind

We vroegen onze sponsors en donateurs waarom zij ervoor kiezen om Red een Kind te steunen. Dit was hun antwoord:

Daarom kies ik voor Red een Kind