169.937 kinderen in totaal geholpen

107.279 volwassenen geholpen

17.704 jongeren geholpen

1.139 zelfhulpgroepen actief