111.205 kinderen in totaal geholpen

72.338 kinderen naar school

4.046 jongeren volgen een vakopleiding

1.139 zelfhulpgroepen actief