Onderwijs brengt kinderen tot bloei

Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is en daarom niet bestemd is om in armoede te leven!

Dat botst met de werkelijkheid: we zien miljoenen kinderen opgroeien in extreme armoede. Dat willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is.

  • Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen.
  • Dorpsbewoners leren de overheid om steun te vragen en op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om onderwijs.
  • Kinderen leren wat hun rechten zijn en worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas.

Zo komen kinderen tot bloei en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen.

Steun ons werk door jouw bijdrage over te maken op rekening NL77 ABNA 0377 332 860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle, o.v.v. het projectnummer ‘6900’