Dorpen die zelf hun problemen kunnen oplossen en de situatie van hun kinderen kunnen verbeteren. Met ons dorpsprogramma hebben we dat resultaat voor ogen. Is dat ook de praktijk? In het kader van ons vijftigjarig bestaan lieten we een uitgebreide evaluatie doen van onze dorpsprogramma's. Dit zijn de resultaten (klik op de iconen).

Impact

Sociale veerkracht

Worden dorpen dankzij het programma van Red een Kind sociaal sterker?


Belangrijkste conclusies:

1. In zeventig procent van de projecten wordt de sociale weerbaarheid van de inwoners aanzienlijk beter!  

2. Dankzij de zelfhulpgroepen blijven mensen om elkaar denken, ook als het economisch beter met hen gaat.

3. Leden van de zelfhulpgroep zetten zich buiten de groep op allerlei manieren in om hun dorp te helpen verbeteren.


Over dit onderwerp:

Sociale veerkracht is de sociale betrokkenheid in de dorpsgemeenschap. Denk aan het vergroten van de zelfstandigheid van (groepen) mensen, samen moeilijkheden overwinnen, solidariteit en samenwerken.  

Economische veerkracht

Worden dorpen dankzij het programma van Red een Kind economisch sterker?


Belangrijkste conclusies:

1. Een derde van de projecten laat duidelijke economische effecten zien. Bij de andere projecten zijn de economische effecten nog klein

2. Dankzij Red een Kind ontstaat er een spaar- en leenmentaliteit. Dat is een sterke basis voor economische ontwikkeling. Deze mentaliteit is blijvend en wordt door anderen overgenomen. 

3. De economische ontwikkeling wordt ook echt aangewend om kinderen betere kansen te geven, doordat Red een Kind aandacht geeft aan de behoeften van kinderen.

Over dit onderwerp:

Economische veerkracht is het vermogen van dorpsgemeenschappen om hun bezittingen en spaargeld te vermeerderen, zodat ze tegenslagen, zoals werlkloosheid, droogte of ziekte kunnen opvangen en daardoor niet weer in armoede raken.

 

Goed opgeleid

Krijgen kinderen en jongeren goed onderwijs en zijn ze klaar voor hun toekomst?


Belangrijkste conclusies:

1. Het belangrijkste resultaat van steun aan lager onderwijs is dat ouderraden en schoolbesturen hun taken beter uitvoeren. Hierdoor gaan ook de kwaliteit van onderwijs en de leerresultaten omhoog.


2. De helft van de projecten laat goede resultaten zien op het gebied van onderwijs, sommige projecten zijn heel goed.

Over dit onderwerp:

Onderwijs is een onmisbare sleutel voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hele dorpen. Niet alleen theoretisch onderwijs, maar juist ook het leren van allerlei vaardigheden zorgt ervoor dat kinderen echt voorbereid zijn op een goede toekomst.

 

Gezond en Sterk

Groeien kinderen gezonder en sterker op dankzij het dorpsprogramma van Red een Kind?


Belangrijkste conclusies:

1. Het aanleggen van groentetuinen bleek voor veel families een goede keus. Ook na het project worden deze nog gebruikt en de kennis erover wordt doorgegeven.

2. Ongeveer de helft van de projecten had een duidelijke bijdrage aan betere gezondheid en voeding. Dit kwam vooral doordat ouders meer kennis hierover kregen, in combinatie met verbeterde landbouwpraktijken.

Over dit onderwerp:

In gebieden waar veel armoede is, zijn kinderen extra kwetsbaar. Dat geldt zeker voor kinderen tot vijf jaar. Goede en gezonde voeding is onmisbaar voor een goede start, maar denk ook voorbereidend onderwijs als basis voor goede scholing en aan zorg voor moeder en kind vanaf de zwangerschap.

Sociaal-emotioneel ontwikkeld

Zitten kinderen dankzij het dorpsprogramma van Red een Kind lekker in hun vel?


Belangrijkste conclusies:

1. Een derde van de projecten laat duidelijk positieve resultaten zien met betrekking tot de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

2. Kindergroepen hebben het vermogen om daadkracht, vaardigheden, karakter en verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen ter versterken. Bij sommige projecten gebeurde dit inderdaad. Bij andere projecten vervulden kinderen bijna alleen een passieve rol.

Over dit onderwerp:

Echt kind kunnen zijn, dat is ontzettend belangrijk. Samen leren spelen, een goede band ontwikkelen tussen ouders en kinderen en tussen kinderen onderling. Maar bijvoorbeeld ook je bewust zijn van de rechten en plichten die kinderen hebben. In de dorpsprgramma's zet Red een Kind zich daar voor in.

Met hoop en waardigheid

Groeien kinderen dankzij het programma met hoop en in waardigheid op?


Belangrijkste conclusies:

1. De identiteit van Red een Kind en hun partners leidt nooit tot uitsluiting van personen op oneigenlijke gronden, maar juist tot het betrekken van groepen die vaak buiten de boot vallen.

2. De christelijke betekenissen van ‘hoop’ en ‘waardigheid’ spelen een rol bij de identiteit, motivatie en inspiratie van Red een Kind en lokale partners, maar niet direct in de doelstellingen, strategieën en activiteiten van het programma.

3. Sommige projecten zouden meer samen kunnen werken met kerken, aangezien die veel invloed hebben en zich ook met kinderen bezighouden. Met name in christelijke contexten is dit belangrijk.

Over dit onderwerp:

Elk kind is een uniek geschenk van God en hoort niet in arm oede te leven. Door te ontdekken wie je bent, wat je goed kunt en hoe je goed omgaat met je naaste, ga je leven zoals God het heeft bedoeld. Dat is leven met hoop en in waardigheid.

 

"Dat wil ik wel eens zien!"

Joshua (27) en Birgit (40) wilden de effecten van de sponsorprogramma's van Red een Kind met eigen ogen zien. In Mavindini (Kenia) en Bugesera (Rwanda) keken ze allebei naar drie van de zes onderwerpen. Hun videoverslag vind je hier, samen met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Klik op de zes iconen, kijk en lees mee!

Kenia%203667.jpg

Introfoto%20Joshua.jpg

Download de infographics samenvatting 'Dorpen met daadkracht' of het volledige rapport 'When Social Capital Pays Off' door Wouter Rijneveld.

 

 

Naar aanleiding van de resultaten heeft Red een Kind een formele reflectie geschreven. Ook deze is hieronder te downloaden. Dit rapport is in het Engels beschikbaar.