Om het werk van Red een Kind bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, werken we samen met verschillende ambassadeurs. We delen kennis en ervaring en maken gebruik van elkaars netwerk, en dat werkt!

Onze ambassadeurs Reyer, Christian Verwoerd en Lars Gerfen stellen zich graag aan je voor.

Reyer

"Mijn naam is Reyer en ik ben fulltime muzikant. Ik ben nu al een aantal jaar actief in de (christelijke) muziek als schrijver, zanger en producer en bracht najaar 2014 mijn debuut album 'Eeuwig Licht' uit. Hierop staat een twaalftal aanbiddingsnummers, waarvan je het lied 'Ik zie het kruis' wellicht het beste zou kunnen kennen uit de Opwekkingsbundel. In 2018 kwam het album 'Hoop in mij' uit.

Ik heb inmiddels al vele mooie dingen mogen meemaken in mijn bediening, waaronder spelen op de EO Jongerendag, samenwerken met Paul Baloche en Martin Smith en ik won al eens een Zilveren Duif award ontvangen voor mijn debuut CD. Veel om dankbaar voor te zijn!

Waar in ik in de afgelopen jaren al wel regelmatig naar heb verlangd is een mogelijkheid om een brug te slaan tussen mijn muziekbediening en het thema ‘gerechtigheid’. Ik ben door de jaren heen vooral door filmpjes, flyers en verhalen al dikwijls blootgesteld aan de grote nood en wanhoop die er in deze wereld bestaat. Ook ben ik inmiddels sponsor van een prachtig kindje uit Oeganda, maar toch voelde ik nog vaak een drang om hier meer mee te doen. Toen ik met Red een Kind in aanraking kwam, leek de klik snel gevonden. Hun praktische werkwijze in behoeftige gebieden in Azië en Afrika sprak mij bijzonder aan en ik werd al snel enthousiast om hier meer over te leren. Toen de gelegenheid zich aandeed om met hen mee te gaan op reis naar Rwanda om hun werk van dichtbij te bekijken, hoefde ik dan ook niet lang na te denken.

Ik ben er trots op om mij aan te sluiten bij zo'n mooie club mensen met een hart voor gerechtigheid, en ik kijk uit naar een mooie en veelbelovende toekomst van samenwerking!"

Reyer

Christian Verwoerd

"Sinds 2015 ben ik betrokken bij Red een Kind; een organisatie die zich inzet om kinderen in armoede toekomst te geven. Red een Kind investeert in gemeenschappen als geheel, zodat mensen in hun eigen omgeving opbloeien en de mensen straks zélf verder kunnen. Deze manier van werken spreekt mij erg aan.

Onze samenwerking bestaat om dit moment voornamelijk uit het verzorgen van themadiensten in gemeentes. Met deze compleet verzorgde diensten vraagt Red een Kind aandacht voor armoede en gerechtigheid en delen ze waar mogelijk over het mooie werk. In deze diensten verzorg ik de muziek, met toepasselijke luisterliedjes en samenzangnummers. De rest van de dienst wordt ook ingevuld door Red een kind.

Ik kom graag langs voor een themadienst in uw gemeente!"

Christian

Lars Gerfen

Toen Red een Kind mij vroeg om ambassadeur te worden moest ik daar toch wel even goed over nadenken. Het is namelijk niet zomaar iets. Het is iets wat je met je hart en ziel moet kunnen onderschrijven.

Daarom was ik ook erg blij met de uitnodiging om mee te gaan op reis. Op die manier kon ik met eigen ogen zien wat Red een Kind doet en hoe de werkwijze is. En zo ging ik afgelopen januari naar Rwanda om daar een aantal projecten te bekijken.

Nu ik gezien heb hoe er gewerkt wordt, kan ik met volle overtuiging zeggen dat Red een Kind indrukwekkend werk verricht. Ik heb met zo ongelofelijk veel bewondering gekeken naar de mensen die voor Red een Kind in Rwanda werken. De betrokkenheid in hun werk voor de allerarmsten is enorm. Het werk van Red een Kind gaat tot in de haarvaten van de samenleving.

Armoede maakt dat mensen zich verstoppen. Uit schaamte voor wat ze niet hebben. Ik heb ervaren dat Red een Kind gelooft in het potentieel van iedere mens. En dat geloof hebben die mensen nodig. Dat is de eerste aanzet. Mensen worden geholpen om uit hun isolement te komen. Er komt stapje voor stapje weer perspectief in hun leven. Mensen krijgen hun waardigheid weer terug.

Ik ben muzikant. Ik hoop echt dat ik met mijn ambassadeurschap veel meer mensen mag laten voelen hoe waardevol het is om deze mensen te ondersteunen. Want zo zie ik het. Wij mogen ze ondersteunen in hetgeen ze zelf moeten doen. Ik ben Red een Kind dankbaar dat zij het mogelijk maken dat ik vanuit Nederland mijn medemens kan helpen.

Lars