Bindey Sada huilt van geluk. Hij is zestig jaar, maar nog nooit heeft iemand hem begroet met een knuffel.

In India speelt het kastenstelsel nog steeds een grote rol. Officieel is het stelsel afgeschaft toen India onafhankelijk werd, maar in de praktijk is het nog springlevend. Het kastenstelsel gaat ervanuit dat mensen ongelijkwaardig zijn. De ‘onaanraakbaren’ staan het laagst op de ladder. Deze groep valt onder geen enkele kaste. In India worden deze mensen Dalit genoemd. Dat woord betekent zoiets als onderdrukt of onterecht.

 

Besmet

Dalits mogen niet worden aangeraakt door mensen die wél bij een kaste horen. Sterker nog: alles wat een Dalit aangeraakt heeft, is besmet. Hoewel Dalits geen bellen meer hoeven te dragen om te waarschuwen dat ze eraan komen, worden ze nog steeds gediscrimineerd. Bij theestalletjes krijgen ze bijvoorbeeld aparte bekertjes, omdat mensen niet willen drinken uit een beker die aangeraakt is door een Dalit. Als je ouders onaanraakbaar zijn, dan ben jij dat ook. Daar kun je helemaal niets aan veranderen. Zo kan het dat Bindey Sada in al de zestig jaren van zijn leven nog nooit is aangeraakt door iemand van buitenaf.

Bindey Sada woont in een dorpje in Samastipur (oost-India). Hij leeft in de Mushahar-gemeenschap. Deze gemeenschap is één van de laagste groepen binnen de Dalits. De armoede onder hen is groot. De meeste gezinnen werken op het land van rijke landheren uit hogere kasten. Veel kinderen in dit gebied leven in een schrijnende situatie. Ze krijgen te weinig te eten, werken zij aan zij met hun ouders op het land en kunnen niet naar school. Als ze ziek worden, is er geen goede medische zorg en helaas komen ook kindhuwelijken voor.

Herstel

Samen met de dorpelingen en de overheid werkt Red een Kind in Samastipur aan het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en inkomen. Dorpsbewoners krijgen handvatten om zélf hun leven te veranderen. Zo hopen we te bereiken dat ook Mushahar-kinderen zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen, in een veilige omgeving. Onze droom is dat geen enkel kind hetzelfde hoeft mee te maken als Bindey Sada. Dat ze zullen weten dat ze er wél mogen zijn. Zoals Jezus dat liet merken aan de melaatse man die Hij aanraakte en genas (Mattheüs 8: 2-3).

Peter, medewerker van Red een Kind in India, ontmoette Bindey Sada tijdens een van zijn projectbezoeken. Hij begroette de oude man vriendelijk en gaf hem een knuffel. Bindey Sada kon haast niet geloven wat er gebeurde: ‘Er is iemand die mij aanraakt! Iemand van buitenaf die zelfs gestudeerd heeft.’ Hij kreeg tranen in zijn ogen.

Een simpele begroeting doorbreekt jarenlange eenzaamheid. Met dit ene gebaar wordt de waardigheid van deze man hersteld: hij is aanraakbaar.


Terug naar overzicht