Het Christelijk Noodhulpcluster heeft in het eerste kwartaal van 2016 ruim 460.000 euro ontvangen voor Afrika. Daarvan konden duizenden kwetsbare families geholpen worden met voedsel, nieuwe waterputten en zaaizaad. Dat blijkt uit de rapportage van de samenwerkende organisaties Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA. De nood is echter nog heel groot. De hulp wordt daarom verder uitgebreid.

Bijna 250.000 mensen kregen afgelopen maanden een voedselpakket met cassave, mais, bonen, soja en olie. Daarbij was extra aandacht voor zieken, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en langdurig zieken. Verder ontvingen 80 veeboeren met een kleine kudde veevoer. Ruim 1000 huishoudens werden voorzien van zaden voor bijvoorbeeld watermeloen, uien en tomaat. Ook werden er waterputten geslagen, hersteld en schoongemaakt.

Grote nood

De gevolgen van El Nino worden naarmate de tijd vordert steeds meer zichtbaar. Er is grote nood. Alleen al in Ethiopië zijn er 10 miljoen mensen die extra voedselsteun nodig hebben. De periode tot de oogst in augustus of september zal nog nijpend blijven. In het zuidelijk deel van Afrika, waaronder Malawi, is al geoogst, maar veel oogsten zijn mislukt. Ook hier zal extra voedselhulp nog maandenlang hard nodig zijn.

Uw giften zijn nog steeds heel hard nodig! 

Download hier de rapportage van het Christelijk Noodhulpcluster. Lees ook de blog van onze collega Agnes Kroese over de honger van Malawi. Zij bezocht onlangs het zwaargetroffen land.


Terug naar overzicht