In de afgelopen jaren heeft de droogte en de hongersnood, veroorzaakt door natuurverschijnsel El Niņo, diepe sporen achtergelaten in Malawi. Verschillende oogsten mislukten door de extreme droogte of juist door overstromingen. De oogst was zo slecht dat de meeste gezinnen er maar drie maanden van konden eten. Gelukkig hebben we, dankzij de vele giften die binnenkwamen, hulp kunnen bieden aan 3.270 mensen uit 550 gezinnen die de hulp het hardst nodig hadden.

Red een Kind bood in samenwerking met de lokale partnerorganisatie noodhulp in Rumphi, een district in Malawi. De kosten voor maïs stegen explosief tijdens de periode van noodhulp, terwijl de mogelijkheden voor gezinnen om geld te verdienen juist daalden. We gaven extra ondersteuning in de vorm van voedselpakket aan mensen die extra kwetsbaar zijn vanwege hiv/aids en aan zwangere vrouwen. Juist zij hebben voldoende en gezonde voeding nodig omdat ze sneller verzwakt raken. Hiv-/aidspatiënten hebben te maken met discriminatie en stigmatisering en worden vaak over het hoofd gezien, ook als het gaat om hulp bij het verkrijgen van voedsel. 

De vijfhonderdvijftig gezinnen kregen elke twee maanden: vijftig kilo maïs, tien kilo bonen, twee liter olie en vijf kilo gemixte maïs en soja. Daarnaast werd er ook gewerkt aan duurzamere oplossingen. Zo werden aan tweehonderd gezinnen landbouwbenodigdheden uitgedeeld. Ze kregen onder andere: twee kilo sojazaden, tien kilo maïszaden, zaden voor bonen, verschillende soorten stekjes en kunstmest. Deze gezinnen hebben nu voldoende groenten en fruit. De gemiddelde opbrengst van het land groeide van 256 kilo (per acre) aan het begin van het noodhulpprogramma naar 777 kilo aan het einde. Door de voedselpakketten en de ondersteuning bij landbouw hebben de gezinnen in het gebied vaker per dag een gezonde maaltijd. 

 

In deze rapportage is meer informatie te vinden over het noodhulpproject. 

 


Terug naar overzicht