Meer dan zeshonderdduizend Rohingya’s zijn de afgelopen maanden de grens met Bangladesh over gevlucht als gevolg van bruut geweld in Myanmar. Elke dag komen daar duizenden vluchtelingen bij. In zeer primitieve omstandigheden proberen uitgeputte families nu te overleven – vaak zonder onderdak of schoon drinkwater. Samen met Tear en ZOA (twee andere leden van het Christelijk Noodhulplcluster) geven we noodhulp aan de vluchtelingen in Bangladesh. Er is dringend behoefte aan voedsel, water, onderdak, sanitair en medische ondersteuning. Uw gift is hard nodig.

De situatie

"Overal ontstaan provisorische vluchtelingenkampen", vertelt Matthijs van Pijkeren, programmamedewerker bij Tear. “Mensen zijn erg geholpen met zeil- of tentdoek om zich te beschermen tegen regen en kou en voor wat privacy.” Jakob Sarker, directeur van het kantoor in Bangladesh zegt dat de regering Rohingya-vluchtelingen toelaat, maar moeite zal hebben om ze ook op lange termijn opvang te bieden. Sarker: “Er wordt gevreesd voor de uitbraak van ziektes vanwege het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen.”

Ons werk in Bangladesh

In de hulpverlening werken we samen met een lokale partner in Bangladesh. De hulp bestaat uit drie onderdelen, waarvan het eerste deel is gericht op het onderkomen van mensen. Onze hulpverleners delen pakketten uit voor een tijdelijk onderkomen en verstrekken daarnaast dekens en matrassen.
Een tweede deel van de hulp is gericht op het monitoren van de voedselsituatie. Vrijwilligers gaan de gezinnen langs en stellen daarbij de BMI (Body Mass Index) van kinderen vast. Eventueel verwijzen ze door voor extra voedselhulp. Vooral kinderen dreigen ondervoed te raken, dus het is heel belangrijk om hun situatie in de gaten te houden. Ten slotte proberen de leden van het cluster de uitbraak van ziektes te voorkomen. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het schoonhouden van noodlatrines. Ook geven de hulpverleners voorlichting op het gebied van hygiëne.

Groot onrecht

De verhalen die de mensen vertellen over hun ervaringen in Myanmar zijn zeer schokkend. Directeur Andries Schuttinga van Red een Kind geeft aan blij te zijn dat er nu mogelijkheden zijn om in actie te komen. "De situatie van de vluchtelingen uit Myanmar en de meer dan driehonderdduizend kinderen in de kampen is hartverscheurend. Er is geen schoon drinkwater beschikbaar en er zijn nauwelijks medische voorzieningen. Veel kinderen hebben verschrikkelijke dingen gezien. Het is een groot onrecht wat daar gebeurt. We komen graag in actie."

Uw steun en gebed zijn heel hard nodig! U kunt hier een gift overmaken of via ons noodhulpnummer: IBAN NL80 INGB 0000 0001 32. Voor kerken en organisatie die willlen collecteren of in actie komen, is hier een powerpointpresentatie te downlaoden. Namens de kinderen en gezinnen van de Rohingya's in Bangladesh: hartelijk dank!


Terug naar overzicht