GGD West-Brabant en vier andere Nederlandse jeugdwerkorganisaties waren de afgelopen week in de leer bij African Evangelistic Enterprise (AEE) in Rwanda. Onder leiding van Stichting Red een Kind bracht een delegatie van tien personen een werkbezoek aan AEE en volgde daar een training. Het doel: de groepsgewijze aanpak van AEE en Red een Kind ervaren en deze bruikbaar maken voor de begeleiding van kwetsbare jongeren in Nederland.

De groep bestaat uit professionals die werkzaam zijn in één van de deelnemende organisaties (SMO Breda, WijZijn Traverse Groep, Surplus en het Annahuis), twee ervaringsdeskundige jongeren, een onderzoeker en medewerkers vanuit initiatiefnemer GGD. Het werkbezoek is een onderdeel van het project ‘In groepen werken aan zelfrespect en veerkracht’, dat wordt gefinancierd door het Nederlandse Kansfonds.

Carin Rots, projectadviseur GGD: “In Nederland is de aanpak gericht op kwetsbare jongeren individueel gericht en nog vaak probleem-georiënteerd. Deze benadering levert niet altijd het gewenste resultaat op. De groepsgewijze aanpak, zoals AEE die toepast, is een veelbelovend alternatief. Het is krachtgericht, duurzaam en ook nog eens goedkoop in vergelijking met een individueel traject.” De aanpak van AEE lijkt dus het antwoord te zijn op de verschuiving die in Nederland plaatsvindt naar een participatiemaatschappij. In de training ervoeren de deelnemers de impact van de werkwijze van AEE door middel van zelfhulpgroepen én werden zij geïnspireerd door de kracht van mensen in kwetsbare omstandigheden.

Naast verschillende ontmoetingen met zelfhulpgroepen stonden er ook trainingen over diverse onderwerpen op het programma, zoals ‘Hoe faciliteer je een zelfhulpgroep?’ en ‘Hoe pas je de groepsbenadering specifiek toe op jongeren?’ Ook vond uitwisseling van ervaringen en een bezoek aan het Rwanda museum plaats. Tijdens de trainingsweek en naar aanleiding van het werkbezoek gaan de deelnemers samen de vertaalslag maken van deze aanpak naar de Nederlandse situatie. Dit vormt de basis van het projectplan voor de eerste twee groepen met zwerfjongeren die vanaf volgend jaar gaan proefdraaien.


Terug naar overzicht