Vanwege de strenge winter in Zuidoost-Europa geven Red een Kind, Dorcas en Tear extra winterhulp aan vluchtelingen. Er worden kachels, voedsel, schoenen en sokken uitgedeeld en er wordt tijdelijk opvang geboden.

In Griekenland verblijven ongeveer 63.000 vluchtelingen uit vooral het Midden-Oosten in afwachting van hun toelating tot de rest van Europa. Nog elke maand wordt de groep groter doordat nieuwe vluchtelingen aankomen vanuit Turkije. De extreme kou en de zware sneeuwval treft de vluchtelingen die vaak verblijven in provisorische kampen, tenten of soms zelfs in de open lucht. In de afgelopen week zijn zo helaas al meerdere vluchtelingen omgekomen door de hevige kou.

Dat geldt ook voor grote aantallen vluchtelingen in verschillende landen in de Balkan. Zo zijn er in Servië ruim 7.500 vluchtelingen die bijna allemaal in tentenkampen verblijven. Onder hen zijn meer dan 500 kinderen. Voedsel, extra kleding, schoenen en dekens zijn hier heel hard nodig.

Naast deze praktische hulpverlening roepen Dorcas, Red een Kind en Tear de Europese overheden op hun verantwoordelijkheid te nemen in het opnemen van vluchtelingen, zodat Griekenland er niet alleen voor staat. Hierover hebben de landen duidelijke afspraken gemaakt. De hulp die de organisaties nu bieden, zou niet nodig moeten zijn.

Uw bijdrage is heel erg welkom! U kunt die overmaken op giro 132 (NL80INGB0000000132).

 


Terug naar overzicht