Het dorpsprogramma van Red een Kind in Kolir, op het platteland in het oosten van Oeganda, is onlangs met een feestelijke ceremonie succesvol afgerond. Red een kind werkte hier in de afgelopen zeven jaar samen met partnerorganisatie Share An Opportunity Uganda (SAO). Door het programma zijn de levens van meer dan 4.000 kinderen, ruim 3.000 jongeren en bijna 1.900 gezinnen in Kolir voorgoed veranderd.

“De kinderclub heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben. Ik durfde het niet eens te zeggen als ik geen schoolmaterialen had of iets te eten. Nu is dat compleet veranderd.” Het is het verhaal van Doreen, een meisje uit Kolir en de oudste van vijf kinderen van haar ouders Moses en Sylvia. Sinds Doreen lid is van een kinderclub heeft ze veel geleerd over kinderrechten en het tonen van leiderschap. Ze gaat regelmatig met de groep bij ouders op bezoek om te praten over de rechten van kinderen, bijvoorbeeld het recht op onderwijs. “Ik denk dat onderwijs het belangrijkste kinderrecht is, want onderwijs leidt tot een betere toekomst,” zegt Doreen. “Ik vind het nu zo leuk om in het openbaar te spreken dat ik later parlementslid wil worden.” 

 

Grote armoede

Bij de start van het programma in 2011, was Kolir een van de armste gebieden van Oeganda: 75% van de mensen leefde hier onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de bevolking van het district bestond uit kinderen onder de 18 jaar. Veel van hen groeiden op als wees door hiv/aids. Een groot deel van de mensen, vooral vrouwen, was ongeletterd en door gebrek aan zorg was de moeder- en kindersterfte erg hoog. Gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater zorgde voor veel gezondheidsproblemen.

Samen aan de slag

Samen met de dorpsbewoners werd een plan opgesteld om de situatie in Kolir te verbeteren. Door deze plannen samen met de dorpsbewoners te maken, zijn zij ook écht zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling in hun dorp. De focus lag op aandacht voor de rechten en verantwoordelijkheden van kinderen en het vergroten van het inkomen van jongeren en gezinnen.

Meer lezen en zien van het dorpsprogramma in Kolir? Klik hier voor de resultaten en een inspirerende video!


Terug naar overzicht