Het Indonesische eiland Lombok is afgelopen week zwaar getroffen door hevige aardbevingen. Met verschillende bevingen van 5,9 tot 7,0 op de schaal van Richter vielen tot nu toe al 347 doden en loopt het aantal gewonden nog steeds op. De bevingen hebben geleid tot zware verwoesting en puinhopen. Meer dan 64.000 huizen zijn beschadigd of ingestort.

Red een Kind houdt samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Tear, Woord en Daad en ZOA) de situatie nauwlettend in de gaten. Via lokale organisaties, partners en kerken waar het Christelijk Noodhulpcluster mee samenwerkt komt de eerste hulp op gang. Met name in het district Bayan, in het noorden van Lombok, waar het epicentrum van beide aardbevingen lag. Zo wordt er onder andere noodopvang georganiseerd voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen. Ondertussen onderzoeken we waar elders op het eiland verdere hulp nodig is.

Als Christelijk Noodhulpcluster leven we mee met de nabestaanden en slachtoffers van deze ramp. Wil je bidden voor de slachtoffers, de nabestaanden en voor de hulpverleners ter plaatse? Als je een gift wilt geven voor noodhulp in Lombok, kan dat via ons noodhulpnummer, IBAN NL80 INGB 0000 0001 32.

Via een kerken en organisaties op Lombok voorzien we de komende maanden 350 huishoudens van eerste levensbehoeften zoals onderdak en voedsel. Ook wordt noodopvang georganiseerd, door zeilen, platen, gereedschapskisten en matrassen uit te delen en training te geven over hoe je een veilig en gezond onderkomen kunt maken.

Voor kerken die willen collecteren voor Lombok is een powerpointpresentatie beschikbaar. 


Terug naar overzicht