Regelmatig kom ik in het buitenland mensen tegen die vroeger sponsorkind waren. Door trouwe gevers uit het verre Nederland zijn hun levens veranderd. Hun verhalen zijn vaak enorm inspirerend. Als volwassenen mogen ze doorgeven wat ze als kind ontvangen hebben: kansen voor de toekomst. Dat is het hart van het werk van Red een Kind, al 48 jaar.

Leo.jpgDoor gesprekken met (vroegere) sponsorkinderen kwamen we er ook achter dat deze vorm van hulp schaduwkanten kende. We hoorden verhalen van kinderen die waren opgegroeid in een tehuis en daardoor vervreemd waren geraakt van hun familieleden. Niet elk kind kreeg het succesvolle leven wat we hadden gehoopt en sommigen vervielen zelfs weer in armoede. Dit zette ons aan het denken. Is het niet veel beter als ouders zelf de opvoeding van hun kind kunnen betalen? En hoe zorgen we ervoor dat sponsoring ook ten goede komt aan broertjes, zusjes, ouders en buren?

Het roer werd flink omgegooid en inmiddels hebben we al zo’n tien jaar ervaring met onze nieuwe aanpak. Met geweldige resultaten. Hoe het werkt? We betrekken iedereen in het dorp bij het programma. Zo kunnen we hele gezinnen en dorpen een beter toekomstperspectief geven. Niet door hun problemen weg te nemen, maar door hen in staat te stellen die zélf op te lossen.

In de jaren die we met hen meelopen zien we de veerkracht en oplossingsgerichtheid van de kinderen, jongeren en volwassenen verbazend snel groeien. De trots die van zo’n dorpsgemeenschap afstraalt, werkt aanstekelijk. We raken er alleen maar meer van overtuigd dat dit de goede weg is en worden er dankbaar én bescheiden van. Zij doen het zware werk! De sponsorkinderen volgen we nauwgezet. Zij vertegenwoordigen het hele gezin, het hele dorp. Zo kunnen zij hun sponsors in Nederland vertellen over de verandering die zich voltrekt in hun leven. En dat in ongeveer zeven jaar! Sponsoring is en blijft dus de ruggengraat van ons werk… ook in de nieuwe formule.

Wij geloven dat de Schepper elk mens veerkracht heeft gegeven en het beste tot z’n recht komt in verbinding met anderen. Sponsoring is het steuntje in de rug om dit te stimuleren en te versterken. Doet u mee?


Terug naar overzicht