‘Wonen er in Afrika alleen maar arme mensen?’ ‘Wanneer ben je eigenlijk arm?’ ‘Wat gebeurt er als je arm bent?’ Zomaar een paar vragen over armoede die een kind je kan stellen. Als ouders of opvoeders vinden we het belangrijk dat kinderen verder kijken dan hun eigen situatie. Omdat we in Nederland we in relatieve rijkdom leven, is armoede voor een kind dan vaak een onbekend begrip.

Hoe kan jij je (klein)kinderen of leerlingen bewust maken van wat er in de wereld om hen heen gebeurt? Deze vijf tips helpen je om armoede te bespreken:

1. Breng het gesprek natuurlijk op gang

Armoede is overal, ver weg maar ook dichtbij. Haak aan bij wat je op televisie ziet, of bij de situatie van iemand in de omgeving. Vraag wat je kind denkt dat armoede inhoudt en help het te begrijpen dat niet iedereen hetzelfde geluk heeft om in rijkdom op te groeien als hem of haar.

2. Laat je kind zich inleven in de ander

Begin met een zin als: ‘Ik vind het verdrietig dat niet iedereen elke dag te eten heeft.’ Leg uit dat de persoon niet alleen op televisie of in een folder te zien is, maar ook gevoelens heeft. Ga het gesprek aan over wat het met hem of haar zou doen als zij in die situatie zouden zitten.

3. Leg uit wat je wel of niet doet

Kinderen stellen graag ‘waarom’-vragen. Leg uit waarom je bepaalde keuzes maakt, of je nu geld geeft aan de verkoper van de straatkrant bij de supermarkt, sponsor bent van een kind of besluit om niet te geven. Bijvoorbeeld: ‘Ik geef geen geld aan die mevrouw op straat, maar wel aan een project dat haar helpt.’

4. Help kinderen actie te ondernemen

Kinderen nemen dingen vaak heel persoonlijk op: als ze iemand ontmoeten, willen ze diegene helpen. Help hen om deze energie om te zetten in actie. Leg uit wat ze kunnen doen en help hen een concrete actie te ondernemen. Van het maken van een tekening voor een sponsorkind tot het inzamelen van lege flessen.

5. Sta open voor vragen of zorgen van je kind
De kans is groot dat een kind na een gesprek uit zichzelf met andere vragen komt. Sta er voor open, ook als je het antwoord niet direct weet. Ga samen op zoek naar het antwoord en help je kind om zorgen weg te nemen door te kijken wat jullie kunnen betekenen voor een ander.

Over armoede

Wereldwijd leven er zo'n 800 miljoen mensen in absolute armoede. Zij kunnen niet voorzien in de eerst levensbehoeften zoals schoon drinkwater, voldoende voeding, gezondheidszorg en onderdak. Ook onderwijs is voor hen niet altijd beschikbaar, waardoor ze moeilijk aan deze armoede kunnen ontsnappen. In Nederland wordt iemand als arm gezien als ook voor deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning niet genoeg geld is. De armoedegrens in Nederland ligt op een inkomen van zo’n € 65,- per dag voor een gezin met 2 kinderen. Ter vergelijking: in Malawi (één van de armste landen ter wereld) moet meer dan de helft van de gezinnen rondkomen van iets meer dan € 1,- per dag.

Red een Kind werkt in gebieden in Afrika en Azië waar de allerarmsten ter wereld wonen. Met dorpsprogramma’s geven we kinderen, jongeren en hun ouders een duwtje in de goede richting, zodat ze binnen enkele jaren op eigen benen kunnen staan. Bekijk op onze pagina Help mee wat jij kan doen om kinderen weer een kans voor de toekomst te geven.


Terug naar overzicht