Na de basisschool zijn er in Burundi weinig mogelijkheden voor vervolgonderwijs. Om ervoor te zorgen dat de jongeren toch werk kunnen vinden, biedt Red een Kind ze de kans om een vakopleiding te volgen.

In verschillende landen leiden we jongeren op tot monteur, (brom)fietsmaker, meubelmaker, kleermaker of kapper. Omdat we Burundi in rurale gebieden werken, zetten we steeds meer in op agrarische vakopleidingen. Hierin leren jongeren het land te bewerken en te kijken welke gewassen geschikt zijn, maar ook hoe het land geïrrigeerd en bemest kan worden en dat het soms braak moet liggen. Verder wordt geleerd hoe de opbrengsten van het land opgeslagen en verkocht kunnen worden op het moment dat de prijs gunstig is. 

 

Talenten ontdekken
Voordat we de vakopleidingen aanbieden, onderzoeken we wat er in het gebied nodig is en hoeveel jongeren in een vakgebied kunnen worden getraind. Ze kunnen natuurlijk niet allemaal houtbewerker of kapster worden. Ook onderzoeken we samen met de jongeren wat hun talenten, vaardigheden en interesses zijn. Dus: wat kan ik en wat vind ik leuk? Lokale vakmensen worden ingezet om jongeren het vak te leren. Deze vakmensen zijn ook heel belangrijk omdat dit mogelijke werkgevers zijn van de opgeleide jongeren. We investeren daarom ook in de contacten met ondernemers die al in het gebied werken.

'Als ik in dienst ben, kom ik elke dag'
Naast vakopleiding krijgen de jongeren ook vaardigheidstrainingen. Zo leren zij hoe ze een bedrijf kunnen opzetten en runnen (inkoop, boekhouding, verkoop, financiën). Ook leren ze de ‘softe’ kant van bedrijfsvoering: hoe ga ik om met leveranciers, maar ook dingen over houding en gedrag: als ik in dienst ben, kom ik elke dag. 

In dit project in de provincie Cibitoke in het noordwesten van Burundi willen we in 2019  40 jongeren trainen. De helft krijgt een ‘gewone’ vakopleiding, de andere helft een agrarische. Een vakopleiding kost € 368,50 per jongere per jaar. Dit kost u een jaar lang slechts drie tientjes per maand. Een jongere in Burundi heeft hier levenslang baat bij.

We zoeken 40 ondernemers die 40 jongeren een vakopleiding in Burundi willen geven. Geef voor even, verander voorgoed.