Sponsor met uw kerk een of meerdere kinderen of gezinnen via Red een Kind. Met uw bijdrage wordt niet alleen uw sponsorkind of –gezin, maar ook de hele omgeving geholpen.

Red een Kind werkt namelijk met hele dorpen tegelijk aan de verbetering van de levensomstandigheden. Uw sponsorkind of –gezin is het gezicht van het dorpsprogramma. Via brieven, foto’s en rapportages blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van het programma. Natuurlijk kunt u ook zelf post sturen: offline en online.

Sponsoring kan via een maandelijkse bijdrage van 26 euro per maand voor een kind of 40 euro per maand voor een gezin. Sponsor hier een kind of gezin.

 

Kerkkids 2184

U kunt er ook voor kiezen om het sponsorbedrag dat nodig is voor de duur van het hele dorpsprogramma, in 1 of meerdere termijnen over te maken. € 2184,- is het bedrag om één kind te sponsoren… voor de duur van het hele programma. (26 euro per maand x 7 jaar). Dit bedrag kunt u bij elkaar halen door een aantal collectes te bestemmen voor uw sponsorkind. Of ga met de hele gemeente de uitdaging aan om € 2184,- (of een veelvoud daarvan voor meerdere kinderen) op te halen. Organiseer een rommelmarkt, houd een autowasactie of laat elk gemeentelid op een eigen manier een klein deelbedrag sparen.

Nadat het bedrag van 2184 euro binnen is, vervalt de betalingsverplichting voor uw sponsorkind. U blijft wel verbonden aan uw sponsorkind. Jaarlijks krijgt u nieuwsupdates, brieven en een foto. Net zolang totdat het programma wordt afgerond. Neem voor meer informatie over deze mogelijkheid van sponsoring contact met ons op.