Lees hier het inspirerende voorbeeld van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Nijkerk-West. Deze gemeente steunt via Red een Kind het dorp Kabila in Malawi.

"We hebben ons als gemeente voor drie jaar verbonden aan Kabila Village. We zijn nu 1,5 jaar verder en hebben Kabila op verschillende manieren kunnen steunen. Allereerst door financiële steun: de teller in de hal van de kerk staat op 7.000 euro. Een bedrag waar we dankbaar voor zijn.

Kabila%20Nijkerk.jpgHet is bijzonder om te zien dat diversiteit in onze gemeente terug te vinden is in de verschillende acties die gehouden: Jongeren schrijven bemoedigende woorden op een vlaggenlijn, kinderen bedenken zelf een actie om geld op te halen, een ander gemeentelid schrijft brieven met een gezin in Kabila. Iedereen kan zijn of haar gaven inzetten. Dus we zijn veel actiever betrokken dan enkel het doneren van geld. We krijgen jaarrapporten, die online zijn in te kijken. We kunnen volgen waar ons geld voor gebruikt wordt.

Als klein meisje bad ik dagelijks voor de ‘arme kinderen in Afrika’. Nu weet ik dat armoede zich ook ver buiten Afrika uitstrekt. Maar hoe bijzonder is het dat die arme kinderen nu een gezicht krijgen? En dat ik hun gezin, hun dorp, hun leefomgeving mag leren kennen? Dat ik geld kan schenken en weet dat er families zijn die een geit krijgen, waarvan de melk verkocht wordt, zodat het jongste kind ook naar school kan? Want daar draait het uiteindelijk om: het kind. En als er met ons geld kennis en middelen worden gegeven aan de ouders, zal daardoor de volgende generatie een beter bestaan kunnen opbouwen.

Het doel is niet om Kabila Village afhankelijk te maken met onze maandelijkse donatie. Het doel is om Kabila zelfredzaam te maken. Om ze te leren hoe ze hun grond moeten bewerken, hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen AIDS en hoe belangrijk het is dat jonge kinderen ook naar school gaan." 

Frida Noordzij

Wilt u ook met uw kerk een diaconaal project doen? Kijk hier!