Naam: Swarnalata
Leeftijd: 3 jaar
Broers en zussen: 1 broer en 1 zus
Gebied: Nabarangpur, India

Swarnalata is een meisje van drie en ze gaat naar de peuter-/kleuterschool in het dorp. Ze woont met haar familie in een klein lemen huis. Swarnalata wil juf worden als ze later groot is.

Hoe gaat het met de familie van Swarnalata?
Hurdaba en Purbabati, de ouders van Swarnalata, hebben geen vruchtbare grond. Daarom zijn ze dagloner en werken op het land van andere boeren. Ze verdienen hier maar weinig mee en vullen hun inkomen aan door in het bos te zoeken naar voedsel voor het gezin of om te verkopen. Door het lage inkomen kunnen ze niet in alle basisbehoeften van het gezin voorzien. In het dorp is geen goede watervoorziening en elektriciteit.

Hoe worden problemen aangepakt?
Door het programma worden Hurdaba en Purbabati ondersteund in het ondernemen van verschillende activiteiten waardoor ze inkomen genereren. Zo leren ze hoe ze hun land vruchtbaar kunnen maken en hoe ze gewassen kunnen verbouwen om te verkopen. Daardoor wordt het inkomen van de het gezin verbeterd en kunnen de ouders beter voor de kinderen zorgen. Ook krijgen ze trainingen over kinderrechten, water en hygiëne. Het programma richt zich ook op de allerjongsten door middel van activiteiten die gericht zijn op de vroege ontwikkeling van kinderen. Zo leren de kinderen verschillende vaardigheden en competenties zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Wat kun jij doen?
Als jij Swarnalata sponsort, help je niet alleen haar maar het hele dorp om uit de armoede te groeien. Word sponsor