Moise is een jongen van zes jaar die naar de basisschool gaat. Hij woont in Kirundo (Burundi) en in zijn vrije tijd gaat hij graag voetballen met zijn vrienden. Als hij later groot is wil hij leraar worden.

Wat doen zijn ouders?
Moises ouders zijn boeren die traditionele landbouwmethoden gebruiken om maïs en bonen te produceren op hun kleine land. Ze hebben geen vee dat mest kan produceren voor het land. Ze doen vaak dagklussen bij anderen om geld te verdienen om in hun basisbehoeften te voorzien. Om hun boerderij uit te breiden, lenen ze land van de buren en delen ze de opbrengsten met de eigenaren van dat land. Ondanks al hun werk, kunnen ze vaak niet voorzien in de basisbehoeften, vooral regelmatige maaltijden en medische behandelingen. In haar dorp bestaat eigenlijk geen kleuterschool. De enige kleuterschool die er is, is niet georganiseerd en de vrijwilligers houden lessen onder de bomen, omdat er te weinig voorzieningen zijn.

Wat leren ze door het programma?
In het programma zijn er verschillende activiteiten die Moises ouders helpen om in de basisbehoeften van de familie te voorzien. Ze kunnen bijvoorbeeld een lening krijgen om een klein bedrijf te beginnen. Daardoor worden ze minder afhankelijk van de inkomsten van het land. Het programma richt zich ook op jonge kinderen, door verschillende trainingen en activiteiten te bieden binnen scholen en de community. Zo leren de kinderen verschillende vaardigheden en competenties zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Wat kun jij doen?
Als jij Moise sponsort, help je niet alleen hem maar het hele dorp om uit de armoede te groeien. Word sponsor!