Naam: Bernice
Leeftijd: 9 jaar
Broers en zussen: 2 zusjes en 1 broertje
Gebied: Kirundo, Burundi

Bernice is een meisje van negen en ze woont met haar ouders in Kirundo, een gebied in het noorden van Burundi. Bernice zit op de basisschool en wil, als ze later groot is, journalist worden. In haar vrije tijd speelt ze graag handbal en gaat ze soms zwemmen met haar vriendinnen.

Hoe gaat het met de familie van Bernice?
Janvier en Esperence, de ouders van Bernice, zijn boer. Ze verbouwen wat maïs en bonen maar het land is niet erg vruchtbaar. Door het gebruik van traditionele landbouwtechnieken is de oogst niet optimaal. Door het lage inkomen kunnen Janvier en Esperence niet in de basisbehoeften van het gezin voorzien. In de omgeving hebben veel kinderen problemen met hun gezondheid door het vervuilde drinkwater. De school waar Bernice heen gaat heeft niet genoeg klaslokalen en daardoor krijgen sommige klassen les onder een boom.

Hoe worden de problemen aangepakt?
Om er voor te zorgen Janvier en Esperence genoeg verdienen om in de basisbehoeften van het gezin te voorzien, worden ze lid van een zelfhulpgroep. In de groep leren ze praktische vaardigheden zoals moderne landbouwtechnieken, irrigatie en het gebruik van organische mest. Ze leren ook over voeding en het belang van schoon drinkwater, zodat de kinderen gezond kunnen opgroeien. Bernice wordt lid van een kindergroep, waar ze kennis en vaardigheden opdoet om haar talenten te ontwikkelen. Zo kan ze haar dromen en doelen waarmaken!

Wat kun jij doen?
Als jij Bernice sponsort, help je niet alleen haar maar het hele dorp om uit de armoede te groeien. Word sponsor!