Hoe leeft het gezin?
Albina en John hebben vijf kinderen: een zoon en vier dochters. Ze wonen in het district Abim in Oeganda. De grootste inkomstenbron van Albina is het verbouwen van gewassen en het fokken van dieren. Ze doet dit zowel voor eigen consumptie als om te verkopen. Het inkomen dat ze hierdoor verdient is erg laag, omdat ze gebruikmaakt van traditionele landbouwmethoden en geen moderne gereedschappen heeft. Ook is er in het dorp weinig aandacht voor kinderbescherming, omdat veel mensen weinig kennis hebben over kinderrechten en niet weten hoe ze kinderen kunnen beschermen. Medische voorzieningen zijn ver weg en de beschikbare gezondheidscentra hebben niet de benodigde medicijnen. Daarom is ze voor medische zorg afhankelijk van klinieken.

Hoe helpt het programma?
Albina wordt aangemoedigd lid te worden van een zelfhulpgroep, waar ze trainingen krijgt over bijvoorbeeld sparen en lenen, moderne landbouwmethoden voor verbeterde voedselopbrengst en het houden van kippen. Daardoor heeft ze meer inkomen om voor haar familie te zorgen en hen van medische zorg te voorzien. De kinderen kunnen lid worden van kindergroepen en leren daar over kinderrechten, zodat er meer aandacht komt voor kinderbescherming. De oudste zoon, die met school is gestopt, kan meedoen met een vaktraining, waardoor hij voorbereid wordt op een baan.