Wie is Jogendra?
Jogendra is een jongen van 7 jaar en hij gaat naar de basisschool in zijn dorp. Hij woont met zijn oudere broer en jongere zusje en zijn ouders in het Nabarangpur-district. Hij speelt graag in zijn vrije tijd, vaak 's avonds, met zijn vrienden. Zijn favoriete spel is verstoppertje. Jogendra wil graag leraar worden als hij groter is. Hij is erg sportief en is ook actief bezig met zijn schoolwerk.

Wat doen zijn ouders?
Jogendra's vader is een arme boer en de opbrengst van het land is niet voldoende om in de basisbehoeften van de familie te voorzien. Daarom werkt zijn vader ook op andere velden en soms in andere gebieden om voor voldoende inkomen te zorgen. Het dorp van Jogendra heeft geen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarom zijn er veel kinderen die verschillende ziektes hebben door slechte hygiëne. De ouders zijn niet in staat om te zorgen voor een goed een hygiënische omgeving voor de kinderen, omdat ze arm zijn.

Wat doet het programma?
Door het programma worden Jogendra's ouders ondersteund in het ondernemen van verschillende activiteiten waardoor ze inkomen genereren. Zo leren ze hoe ze gewassen kunnen verbouwen om te verkopen en hoe groenten goed kunnen worden verwerkt. Daardoor wordt het inkomen van de familie Santa verbeterd en kunnen de ouders (Gopal en Madana) beter voor de kinderen zorgen. Ook krijgen ze trainingen over kinderrechten, water en hygiëne. Het programma richt zich ook op de allerjongsten door middel van activiteiten die gericht zijn op de vroege ontwikkeling van kinderen. Daarom is er een gezondheidsmedewerker in het dorp, zijn er commissies die zich inzetten voor de ontwikkeling van kinderen en zijn er programma's waardoor kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Ze leren dan bijvoorbeeld bepaalde karaktereigenschappen of leiderschapsvaardigheden door middel van spel, sport, toneel en dans.