Elvais (spreek uit: Elvé) is een jongen die naar de kleuterklas gaat. Hij woont in Kirundo met zijn ouders, zussen en broer. In zijn vrije tijd speelt hij graag met zijn eigengemaakte speelgoedauto. Ook houdt hij ervan om te jagen met zijn vrienden. Als hij later groot is, wil hij piloot worden.

Hoe ziet zijn leven eruit?
De ouders van Elvais zijn boeren en verbouwen vooral mais en bonen voor eigen consumptie en verkoop. Hun land is groot genoeg, maar onvruchtbaar, omdat ze geen mest hebben. Daardoor is de opbrengst van hun land laag en kunnen ze niet in de basisbehoeften van hun gezin voorzien. Zo hebben ze niet altijd voldoende te eten, kleding of medische zorg. Elvais zou met school beginnen, maar er is een slechte infrastructuur in zijn dorp. Daardoor kunnen sommige kinderen niet naar school als ze jonger zijn.

Hoe helpt het programma?
Het programma focust op zelfhulpgroepen, waarin de leden samen sparen en lenen om ervoor te zorgen dat families eigen bedrijfjes kunnen beginnen. Zo kunnen ze zelf inkomen genereren, bijvoorbeeld door bijen te houden of vee te fokken. Daarnaast krijgen ze trainingen over het aanleggen en bijhouden van moestuintjes, de productie van organische mest en irrigatie. Ook worden ze ondersteund bij het opslaan van voedsel. Daarnaast worden kleuterscholen gebouwd en ingericht en worden trainingen gegeven over water en hygiëne. Aan analfabete ouders worden lessen aangeboden waardoor ze leren lezen. Zo kunnen ze hun kinderen beter aanmoedigen naar school te gaan en helpen bij hun huiswerk.