Het gezin van Elie:

Vader Innocent (34) en moeder Solange (28) met zonen Eric, Elyse, Elie en Happy en dochters Benitha, Leandrine en Aime.

Hoe leeft het gezin?

Elie woont met zijn ouders, broertjes en zusjes in het Rusizi-district in Rwanda. Hij zit in groep 3 en wil later chauffeur worden. Hij speelt graag voetbal in zijn vrije tijd en op school. Hij vindt het leuk om met andere kinderen om te gaan en sociale vaardigheden is zijn favoriete vak op school. Elie eet graag rijst met bonen.

De ouders van Elie hebben moeite om voedsel, kleding en schoolgeld te betalen voor hun zeven kinderen. Ze zijn boer en verbouwen gewassen op een klein stuk grond. De oogst is laag vanwege onvruchtbaarheid van de bodem en daarom werken Innocent en Solange als dagloners op het land van andere mensen. Daar verdienen ze een klein beetje extra inkomen mee. Na schooltijd verdelen Elie en zijn broertjes en zusjes de taken in huis, zoals schoonmaken en voor de drie kippen zorgen.

Wat doet het programma?

Het programma helpt de moeder van Elie, doordat ze kan aansluiten bij een zelfhulpgroep. Daar krijgt ze verschillende trainingen die gericht zijn op het starten en bijhouden van een onderneming. Daardoor kan ze zelf een bedrijfje beginnen. Solange kan steeds meer in de basisbehoeften van haar kinderen voorzien en bijvoorbeeld medische zorg, eten en kleding kopen. Elie en zijn broertjes en zusjes kunnen door het programma lid worden van een kindergroep. Daar kunnen ze samen spelen en leren met andere kinderen. Ook leren ze hun talenten te ontwikkelen.

Wat kun jij doen?

Als jij Elie sponsort, help je niet alleen hem, maar het hele dorp om uit de armoede te groeien. Word sponsor!